Publikacije

 

Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu

U ovom izvještaju pokušali smo pregledno zabilježiti događaje koji su značajno utjecali na živote građana i građanki Republike Hrvatske. Članice Kuće ljudskih prava prikazom konkretnih slučajeva kršenja ljudskih prava kojima su se bavile u 2012. godini žele ukazati na probleme sustava koji priječe kvalitetnu zaštitu žrtava i pravično sankcioniranje povreda ljudskih prava i diskriminacije. Također, objavljivanjem prošlogodišnjih izjava za javnost članica Kuće ljudskih prava i javnih reakcija inicijativa čija je Kuća ljudskih prava članica, željeli smo dodatno podsjetiti relevantne aktere, ali i sve građane i građanke na probleme u sustavu i konkretna kršenja ljudskih prava

O Europskoj uniji kroz ljudska prava, kvalitetu demokracije i vladavinu prava

Brošura O Europskoj uniji kroz ljudska prava, kvalitetu demokracije i vladavinu prava nastala je kao završna aktivnost projekta 1000 ZA–ŠTO O EU – informiranje građana o rezultatima pregovora i utjecajima pristupnog procesa na njihov svakodnevni život financiranom kroz sredstva Europske unije (IPA INFO 2010). Brošura je podijeljena u tri dijela. Prvi dio predstavlja izbor najzanimljivijih pitanja građana i građanki o Europskoj uniji i ljudskim pravima, kvaliteti demokracije i vladavini prava koji su emitirani u sklopu jednominutnih radijskih emisija na Radio mreži. Drugi dio ove brošure odnosi se na rad zagovaračke koalicije organizacija civilnog društva Platforma 112 – Za Hrvatsku vladavine prava, koja je nastala na temelju jednogodišnjeg intenzivnog, organiziranog praćenja pregovora u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tijekom 2011. godine, u svrhu ukazivanja na izazove u provedbi reformi od presudnog značaja za zaštitu ljudskih prava. Jedan od najvećih izazova za Platformu 112 kao nacionalnu zagovaračku koaliciju primarno usmjerenu na rad Vlade svakako je komunikacija s građanima i lokalnim zajednicama. Bez pritiska na institucije vlasti u pogledu demokratskih standarda i reformi, svi pozitivni pomaci postignuti u pristupnom razdoblju neće biti održivi. Zbog toga ovdje predočavamo samo neke od brojnih zagovaračkih aktivnosti Platforme 112, u nadi da će nam se zainteresirani građani obratiti. Treći dio brošure predstavlja svojevrsni dodatak za one koji žele znati više o Europskoj uniji, bilo kroz dodatana čitanja publikacija, brošura i letaka o Europskoj uniji nastalih od strane partnerskih organizacija civilnog društva, bilo kroz informiranje o članicama Platforme 112 ili o institucijama Republike Hrvatske koje su uključene u pregovaračke procese.  

Putokazi prema slobodnim i odgovornim medijima

Knjiga Putokazi prema slobodnim i odgovornim medijima, dio je istoimenog projekta kojeg je financirala Zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu programa uspostave suradnje u provođenju istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj tijekom 2012. godine. Kao partneri su ga osmislili i proveli Kuća ljudskih prava i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu. Projektni tim odlučio je provesti istraživanje u kojem će se propitati da li javni medijski servis koji ima jasno definirane zakonske obveze glede promocije koncepta ljudskih prava i osiguravanja vidljivosti svih građana i građanki, bez obzira na njihovu ekonomsku i političku moć i probleme s kojima se u društvu i državi suočavaju, ispunjava svoju zadaću ili se priklanja utrci za gledanošću s profitnim medijima. Istovremeno se željelo ocijeniti kvalitetu i ulogu medija koje najčešće nazivamo neprofitnima, usto utvrđujući koju vrstu podrške dobivaju (i dobivaju li je uopće) za svoje djelovanje. Posebna pažnja u istraživanju posvećena je vidljivosti organizacija civilnoga društva i institucija države posvećenih zaštiti ljudskih prava različitih marginaliziranih i/ ili diskriminiranih skupina.

Zviždači s Trešnjevke – Djeca i mladi u zagovaranju ljudskih prava i nenasilja

E-publikacija radioničkih materijala samo je jedan mali dio aktivnosti koje su se odvijale u sklopu projekta Zviždači s Trešnjevke - Djeca i mladi u zagovaranju ljudskih prava i nenasilja. Ona je rezultat zajedničkog rada izvoditeljica projekta i djece koja su kroz radionice, akcijske laboratorije i provedbu direktnih akcija podigli razinu osviještenosti o socijalnim pitanjima zajednice u kojoj žive, osjetljivosti za ranjive skupine u zajednici i proaktivnog pristupa rješavanju problema kroz volontrizam. Projekt i e-publikacija realizirani su zahvaljujući financijskoj potpori Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske u 2011. godini.

© 2017 Kuća Ljudskih Prava

Na vrh ↑