Publikacije

 

Govor mržnje i neprihvatljiv govor: vodič za političare/ke

Ovaj Vodič nudi odgovore na pitanja vezana uz pojavnost govora mržnje: što je govor mržnje, zašto je važno suzbijati ga, koje su njegove posljedice i kako je moguće djelovati kako bi ga se uspješno suzbilo ili barem svelo na najmanju moguću mjeru pojavnosti. Također, Vodič tematizira nepostojanje ujedinjene i jedinstvene definicije govora mržnje te daje pregled zakonodavstva i programskih dokumenata koji se odnose na govor mržnje u različitim kontekstima i različitim pojavnostima, i to na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini. Vodič je prvenstveno namijenjen političarima/kama, ali i svim drugim osobama koje djeluju u javnom prostoru. Vodič pritom ne predstavlja algoritam koji političari/ke mogu primijeniti u slučaju eskalacije govora mržnje, već nudi sredstva koja se mogu primijeniti kako bi se efektivno prepoznao onaj oblik govora koji je štetan za demokratsko društvo. Dodatno, ponuđeni su primjeri te mogućnosti za djelovanje u takvim situacijama, ukazano je na posljedice takvog djelovanja ili izostanka djelovanja, a ponuđene su i konkretne preporuke za djelovanje.

Građanski odgoj i obrazovanje u kontekstu visokoškolskog obrazovanja: Politike, praksa i izazovi europskog i nacionalnog visokoškolskog prostora

Centar znanja Kuće ljudskih prava i Centar za mirovne studije proveli su istraživanje Građanski odgoj i obrazovanje u kontekstu visokoškolskog obrazovanja: Politike, praksa i izazovi europskog i nacionalnog visokoškolskog prostora. Autori Bojana Ćulum i Nikola Baketa analizirali su stanje, ideje i prakse građanskog odgoja i obrazovanja u visokoškolskom obrazovanju, te u zaključku iznijeli preporuke za hrvatska sveučilišta, to jest sustav visokog obrazovanja, kao i preporuke za daljnja istraživanja. Istraživanje je nastalo u sklopu rada Kuće ljudskih prava kao Centra znanja za društevni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Izdavanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Mi i oni kroz medijske naočale

U cilju jačanja regionalne suradnje i zajedničkih aktivnosti vezanih za regionalna goruća pitanja i probleme te okupljanja zaštitnica i zaštitnika za ljudska prava, oformljena je neformalna mreža – Regionalna mreža za ljudska prava. Istraživanje medijskih diskursa u zemljama Balkana prvi je zajednički projekt naše Regionalne mreže za ljudska prava. Istraživanje se temelji na komparativnoj analizi medijskih tekstova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji koji obrađuju teme/probleme/situacije koje izravno ili posredno prepoznajemo kao važne za sve tri zemlje. U suradnji s doc. dr. sc. Viktorijom Car s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu razvili smo metodološki okvir istraživanja te definirali tri aktualne teme – Izbori u Bosni i Hercegovini, Parada ponosa u Beogradu te Slučaj Šešelj. Ovo aktivističko istraživanje iskoristit ćemo za kreiranje aktivnosti koje za cilj imaju konkretne promjene u društvu, točnije, podizanje razine kvalitete medijskih sadržaja. Uredila: Viktorija Car CIP zapis je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000905958.

Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj

Zbornik Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj smjera upoznavanju znanstvene i šire javnosti s temeljnim pojmova i procesima koji se tiču tema azila u Hrvatskoj. S druge strane, nastoji pridonijeti produbljivanju recentnih istraživanja aktualne problematike pitanja azila u Hrvatskoj i regiji. Nastao je zajedničkom suradnjom Instituta za migracije i narodnosti, Centra za mirovne studije i Kuće ljudskih prava kao Centra znanja za društveni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava. "Sagledati deset godina postojanja Zakona o azilu u Hrvatskoj, analizirati mehanizme sustava koji su u ovom periodu razvijeni, pokazati kako u praksi izgleda implementacija Zakona, ponuditi prostor stručnjacima i aktivistima koji se u svakodnevnom radu susreću s izazovima funkcioniranja sustava azila u Hrvatskoj, problematizirati nedovoljno razumijevanje i toleranciju javnosti spram preuzete odgovornosti ali i spram potreba tražitelja azila i azilanata, te sve to staviti u kontekst stanja u Europskoj Uniji kao i u susjednim zemljama, bio je ambiciozan, i uspješno realiziran, poduhvat. Zbornik je stoga referentno djelo svima koji će se ubuduće, kako znanstveno tako i stručno i aktivistički, baviti sustavom azila u Hrvatskoj." (izvadak iz recenzije dr. sc. Senade Šelo Šabić)

Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu

S ciljem približavanja teme ljudskih prava javnosti i građanima, predstavljamo i ovaj Izvještaj o stanju ljudskih prava u RH za 2014. godinu. Opsežnim pregledom stanja ljudskih prava kroz politički kontekst, ekonomsku i socijalnu sliku Hrvatske, zakonodavne promjene te razvoj civilnog društva i građanskog aktivizma stvorili smo bazu za prikaz konkretnih kršenja ljudskih prava prikazanih u tematima -  Uspon konzervativizma i tradicionalizma, suočavanje s prošlošću, kršenja prava nacionalnih manjina te pristup pravosuđu ranjivim skupinama u 2014. godini, Sloboda izražavanja u 2014. godini, Stanje ljudskih prava u zdravstvenom sustavu u 2014. godini, i Kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini. Svaki od temata bilježi i studije slučajeva kršenja ljudskih prava ljudi koji svakodnevno zovu ili dolaze u našu Pravnu kliniku i/ili neke od organizacija u Kući ljudskih prava koje pružaju pravno savjetovanje. Zadnji temat smo završili dijaloškom formom, u kojoj su naše kolege i vrijedni suradnici - samozastupnici iz Udruge za samozastupanje iskreno progovorili o ljudskim pravima i kršenjima ljudskih prava ranjivih skupina u društvu. Kao svojevrsna dopuna, za one koji žele „znati više“, nadopunili smo ovaj Izvještaj prigodnim izjavama za javnost i reakcijama naših članica-osnivačica.

Prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim bolnicama prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Ova brošura izrađena je u  sklopu projekta Udruge Svitanje koji je financiran od strane Ministarstva zdravlja „Zaštita prava osoba s psihičkom bolesti kroz samozastupanje i borbu protiv stigme“. Cilj brošure je upoznavanje osoba s psihičkom bolesti  o  vlastitim  pravima - od prijema do otpusta s bolničkog psihijatrijskog  liječenja, a prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Informacije u brošuri  mogu  biti korisne i za  stručnjake prilikom informiranja osobe u psihijatrijskim bolnicama o njihovim pravima.

Kritički glasovi za integritet medija – u očekivanju medijske strategije

Dugogodišnju šutnju o medijskoj politici, koja nažalost još uvijek nije u potpunosti nestala, na trenutak je poremetila najava donošenja medijske strategije. Ministarstvo kulture osnovalo je i zasebni Odjel za medije koje je zaduženo za izradu strategije. Šutnju je razbio tjednik Novosti koji je tijekom ljeta 2014 počeo objavljivati segmente Radnih materijala za raspravu o medijskog politici. I dok još uvijek čekamo tekst medijske strategije, možemo osluhnuti dosadašnje kritičke glasove sačinjene od profesora/ica, teoretičara/ki, aktivista/kinja, medijskih djelatnika/ica te onih koji su aktivno sudjelovali u izradi ovog važnog dokumenta. Projekt i e-publikacija realizirani su zahvaljujući financijskoj potpori regionalne inicijative South East European Media Observatory financirane od strane Instrumenta Europske Unije za predpristupnu pomoć (IPA), Civil Society Facility (CSF) programa.

Media integrity matters

„Media integrity matters – Reclaiming public service values in media and journalism“ ("Integritet medija je bitan – vraćanje vrijednosti javnog servisa u medije i novinarstvo“ je knjiga objavljena u svibnju 2014. te obuhvaća istraživačka izvješća SEE Media Observatory.  Istraživanje, koje je provedeno između srpnja 2013. i veljače 2014., pokušaj je da se upozori na prepreke demokratskom razvoju medijskih sustava u zemljama jugoistočne Europe mapiranjem obrazaca koruptivnih odnosa i praksi u pogledu razvoja medijske politike, vlasništva i financiranja medija, javnog RTV servisa te novinarstva kao profesije. Knjiga uvodi pojam medijskog integriteta kako bi naznačila vrijednost javnog servisa u medijima i novinarstvu. Istraživanjem predstavljenim u knjizi obuhvaćeno je 5 zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedinija i Srbija. Ova knjiga, kao i projekt South East European Media Observatory, temelje se na ostavštini prethodnih istraživanja i zagovaračkih akcija SEENPM, osobito na istraživanju i knjizi o vlasništvu nad medijima te utjecaju vlasništva na neovisnost medija i pluralizam. Zapravo, ovo istraživanje integriteta medija jest razrađivanje situacije „deset godina poslije“. Neki od istraživača bili su uključeni u oba istraživanja. Istraživanje je vodio i koordinirao tim Mirovnog instituta iz Ljubljane, kojeg su činile Brankica Petković kao vodeća istraživačica te Jovana Mihajlović Trbovc i Maja Ladić kao pomoćnice u istraživanju.

Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu

Ovaj Izvještaj sažetak je uvida u probleme kršenja ljudskih prava s kojima su se susretale organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj tijekom 2013. godine. Uz uvodni dio u kojem je dan pregled svih važnijih zbivanja u Republici Hrvatskoj, sadrži i tri temata - Kršenja ekonomskih i socijalnih prava u 2013. godini, Kršenja prava osoba u psihijatrijskim ustanovama u 2013. godini i Kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2013. godini.  Kao i prošlogodišnji Izvještaj, istraživanje je nastalo u sklopu rada Kuće ljudskih prava kao Centra znanja za društevni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Izdavanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

© 2017 Kuća Ljudskih Prava

Na vrh ↑