Publikacije

 

Pluralizam vjera i uvjerenja: manjinske vjerske zajednice u obrazovnom sustavu i javnim medijima

U razdoblju od rujna 2017. do siječnja 2018. godine Kuća ljudskih prava Zagreb provela je istraživanje o nediskriminatornom vjerskom obrazovanju u javnom obrazovnom sustavu te o vidljivosti manjinskih vjerskih zajednica (u daljnjem tekstu MVZ) u javnim medijima u Hrvatskoj. Iz razgovora sa stručnjacima/kinjama i predstavnicima/icama manjinskih vjerskih zajednica, s kojima smo u studenom i prosincu proveli polu-strukturirane intervjue, proizašle su dvije problematične točke po pitanju (ne)diskriminatornog vjerskog obrazovanja i vidljivosti MVZ-a: jedna se odnosi na provedbu vjeronauka u konfesionalnom obliku u osnovnim školama koje pritom ne nude alternativu djeci koja ne polaze vjeronauk, a druga se odnosi na problem getoizacije manjinskih vjerskih zajednica u programskom sadržaju Hrvatske radiotelevizije. Na tragu toga, naše je daljnje istraživanje krenulo u smjeru istraživanja predmeta religijske kulture kao alternative vjeronauku u osnov- nim školama i pitanja njegovog uvođenja u program odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, kao i problema nedostatne zastupljenosti MVZ-a u programskom sadržaju Hrvatske radiotelevizije.

Otporom prema krnjim demokracijama Europe: Razumijevanjem scenarija neliberalnih vlasti do uspješnijeg otpora

Još prije dvadeset godina, u svom kontroverznom, ali proročkom članku “The Rise of Illiberal Democracy”, Fareed Zakaria upozorio je na krhak i ranjiv karakter demokracije te ukazao na zabrinjavajući porast pojavnosti takozvanih neliberalnih, krnjih, demokracija. Doista, danas svjedočimo epidemiji donošenja “trulih”, restriktivnih zakona kojima se nastoji suziti prostor djelovanja civilnog društva. Igrajući na kartu emocija, pod krinkom nacionalizma i širenjem osjećaja lažne pripadnosti, podiže se novi berlinski zid, onaj između “nas” i “njih”. Na vlast dolaze autoritarni vlastodršci koji započinju preoblikovanje demokracije u kojoj pobjednik određuje sva pravila. Kao produkt te igre prerušavanja, u mnogim državama s demokratski izabranim vlastima građanska i politička prava nerijetko su sustavno zanemarivana. S ciljem manipuliranja masama, stupovi demokracije poput vladavine prava, nezavisnog sudstva, poštivanja prava manjina, slobode govora, slobode medija i slobode okupljanja sistemski su ignorirana ili zloupotrebljavana. Drugim riječima, koncept demokracije sveden je na puko višestranačje, dok ostale temeljne komponente za pretpostavku funkcioniranja demokratskog društvenog uređenja pokušava ugušiti ili institucionalno marginalizirati. S ciljem podizanja svijesti o ovom gorućem problemu Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Fondacijom Kuće ljudskih prava (HRHF) i partnerima iz Hrvatske, Poljske, Mađarske i Srbije objavila je izvještaj “Otporom prema krnjim demokracijama Europe: Razumijevanjem scenarija neliberalnih vlasti do uspješnijeg otpora” u kojem je predstavila komparativnu studiju slučaja, provedenu u Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i Srbiji u namjeri da identificira obrasce političkog ponašanja i praksi kojima se podriva vladavina prava, urušavaju ljudska prava i temeljne slobode i marginaliziraju manjine, ali i predstave primjeri najuspješnijih iskustava borbe protiv neliberalne vlasti.

Funding Civil Society: How adaptable international donors can support organisations under increasing restriction

Dokidanje ljudskih prava i otežavanje pristupa međunarodnim izvorima financiranja organizacijama civilnog društva rastući je trend u svijetu koji Humans Right House Network nastoji adresirati izvještajem „Funding Civil Society – How adaptable international donors can support organisations under increasing restriction.“ Izvještaj nudi principe i preporuke međunarodnim donatorima kako da nastave pružati podršku organizacijama civilnog društva koje zagovaraju ljudska prava, a koje se nalaze u nezahvalnoj situaciji u kojoj ih se onemogućava ostvariti financiranje, ali nastoji i osnažiti organizacije da ojačaju svoja s međunarodnim donatorima. Preporuke se temelje na istraživanju koje je proveo HRHN i s organizacijama i s donatorima, a u prikupljanju podataka sudjelovala je i Kuća ljudskih prava. Onemogućavanje inozemnog financiranja mnogim se vladama pokazalo kao učinkovit način ometanja napora organizacija civilnog društva, a ta je situacija podjednako teška i za organizacije, i za donatore koji ih žele podržati. Međutim, vladajući trebaju uzeti u obzir kako organizacije koje zagovaraju ljudska prava odbijaju takvim restrikcijama biti utišane, a upravo ovaj izvještaj služi kao priručnik organizacijama i donatorima kako da adaptiraju svoje funkcioniranje i nastave sa svojim prijeko potrebnim radom u zagovaranju ljudskih prava.

Govor mržnje i neprihvatljiv govor: vodič za političare/ke

Ovaj Vodič nudi odgovore na pitanja vezana uz pojavnost govora mržnje: što je govor mržnje, zašto je važno suzbijati ga, koje su njegove posljedice i kako je moguće djelovati kako bi ga se uspješno suzbilo ili barem svelo na najmanju moguću mjeru pojavnosti. Također, Vodič tematizira nepostojanje ujedinjene i jedinstvene definicije govora mržnje te daje pregled zakonodavstva i programskih dokumenata koji se odnose na govor mržnje u različitim kontekstima i različitim pojavnostima, i to na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini. Vodič je prvenstveno namijenjen političarima/kama, ali i svim drugim osobama koje djeluju u javnom prostoru. Vodič pritom ne predstavlja algoritam koji političari/ke mogu primijeniti u slučaju eskalacije govora mržnje, već nudi sredstva koja se mogu primijeniti kako bi se efektivno prepoznao onaj oblik govora koji je štetan za demokratsko društvo. Dodatno, ponuđeni su primjeri te mogućnosti za djelovanje u takvim situacijama, ukazano je na posljedice takvog djelovanja ili izostanka djelovanja, a ponuđene su i konkretne preporuke za djelovanje.

Građanski odgoj i obrazovanje u kontekstu visokoškolskog obrazovanja: Politike, praksa i izazovi europskog i nacionalnog visokoškolskog prostora

Centar znanja Kuće ljudskih prava i Centar za mirovne studije proveli su istraživanje Građanski odgoj i obrazovanje u kontekstu visokoškolskog obrazovanja: Politike, praksa i izazovi europskog i nacionalnog visokoškolskog prostora. Autori Bojana Ćulum i Nikola Baketa analizirali su stanje, ideje i prakse građanskog odgoja i obrazovanja u visokoškolskom obrazovanju, te u zaključku iznijeli preporuke za hrvatska sveučilišta, to jest sustav visokog obrazovanja, kao i preporuke za daljnja istraživanja. Istraživanje je nastalo u sklopu rada Kuće ljudskih prava kao Centra znanja za društevni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Izdavanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Mi i oni kroz medijske naočale

U cilju jačanja regionalne suradnje i zajedničkih aktivnosti vezanih za regionalna goruća pitanja i probleme te okupljanja zaštitnica i zaštitnika za ljudska prava, oformljena je neformalna mreža – Regionalna mreža za ljudska prava. Istraživanje medijskih diskursa u zemljama Balkana prvi je zajednički projekt naše Regionalne mreže za ljudska prava. Istraživanje se temelji na komparativnoj analizi medijskih tekstova u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji koji obrađuju teme/probleme/situacije koje izravno ili posredno prepoznajemo kao važne za sve tri zemlje. U suradnji s doc. dr. sc. Viktorijom Car s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu razvili smo metodološki okvir istraživanja te definirali tri aktualne teme – Izbori u Bosni i Hercegovini, Parada ponosa u Beogradu te Slučaj Šešelj. Ovo aktivističko istraživanje iskoristit ćemo za kreiranje aktivnosti koje za cilj imaju konkretne promjene u društvu, točnije, podizanje razine kvalitete medijskih sadržaja. Uredila: Viktorija Car CIP zapis je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000905958.

Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj

Zbornik Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj smjera upoznavanju znanstvene i šire javnosti s temeljnim pojmova i procesima koji se tiču tema azila u Hrvatskoj. S druge strane, nastoji pridonijeti produbljivanju recentnih istraživanja aktualne problematike pitanja azila u Hrvatskoj i regiji. Nastao je zajedničkom suradnjom Instituta za migracije i narodnosti, Centra za mirovne studije i Kuće ljudskih prava kao Centra znanja za društveni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava. "Sagledati deset godina postojanja Zakona o azilu u Hrvatskoj, analizirati mehanizme sustava koji su u ovom periodu razvijeni, pokazati kako u praksi izgleda implementacija Zakona, ponuditi prostor stručnjacima i aktivistima koji se u svakodnevnom radu susreću s izazovima funkcioniranja sustava azila u Hrvatskoj, problematizirati nedovoljno razumijevanje i toleranciju javnosti spram preuzete odgovornosti ali i spram potreba tražitelja azila i azilanata, te sve to staviti u kontekst stanja u Europskoj Uniji kao i u susjednim zemljama, bio je ambiciozan, i uspješno realiziran, poduhvat. Zbornik je stoga referentno djelo svima koji će se ubuduće, kako znanstveno tako i stručno i aktivistički, baviti sustavom azila u Hrvatskoj." (izvadak iz recenzije dr. sc. Senade Šelo Šabić)

Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu

S ciljem približavanja teme ljudskih prava javnosti i građanima, predstavljamo i ovaj Izvještaj o stanju ljudskih prava u RH za 2014. godinu. Opsežnim pregledom stanja ljudskih prava kroz politički kontekst, ekonomsku i socijalnu sliku Hrvatske, zakonodavne promjene te razvoj civilnog društva i građanskog aktivizma stvorili smo bazu za prikaz konkretnih kršenja ljudskih prava prikazanih u tematima -  Uspon konzervativizma i tradicionalizma, suočavanje s prošlošću, kršenja prava nacionalnih manjina te pristup pravosuđu ranjivim skupinama u 2014. godini, Sloboda izražavanja u 2014. godini, Stanje ljudskih prava u zdravstvenom sustavu u 2014. godini, i Kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini. Svaki od temata bilježi i studije slučajeva kršenja ljudskih prava ljudi koji svakodnevno zovu ili dolaze u našu Pravnu kliniku i/ili neke od organizacija u Kući ljudskih prava koje pružaju pravno savjetovanje. Zadnji temat smo završili dijaloškom formom, u kojoj su naše kolege i vrijedni suradnici - samozastupnici iz Udruge za samozastupanje iskreno progovorili o ljudskim pravima i kršenjima ljudskih prava ranjivih skupina u društvu. Kao svojevrsna dopuna, za one koji žele „znati više“, nadopunili smo ovaj Izvještaj prigodnim izjavama za javnost i reakcijama naših članica-osnivačica.

Prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim bolnicama prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Ova brošura izrađena je u  sklopu projekta Udruge Svitanje koji je financiran od strane Ministarstva zdravlja „Zaštita prava osoba s psihičkom bolesti kroz samozastupanje i borbu protiv stigme“. Cilj brošure je upoznavanje osoba s psihičkom bolesti  o  vlastitim  pravima - od prijema do otpusta s bolničkog psihijatrijskog  liječenja, a prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Informacije u brošuri  mogu  biti korisne i za  stručnjake prilikom informiranja osobe u psihijatrijskim bolnicama o njihovim pravima.

© 2018 Kuća Ljudskih Prava

Na vrh ↑