Pregled odabranih presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske za 2021. i 2022. godinu

Poznavanje i razumijevanje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava važan je čimbenik za pravilnu primjenu Konvencije i konvencijskih standarda na nacionalnoj razini. Također, sve presude i odluke u predmetima protiv Republike Hrvatske obvezujuće su za državu, što znači da je Republika Hrvatska dužna poduzeti potrebne mjere za izvršenje pojedine presude. Upravo iz navedenih razloga, a u cilju informiranja javnosti o sadržaju donesenih odluka, Kuća ljudskih prava Zagreb izradila je pregled odabranih presuda koje su donesene ili postale konačne u 2021.- 2022. godini.