Programski  pristup  Kuće  ljudskih prava je od samog početka određen umrežavanjem s ostalim organizacija civilnog društva koje se bave ljudskim pravima kao temeljnim principom rada. Kuća ljudskih prava članica je Mreže kuća ljudskih prava sa sjedištem u Oslu, članica Platforme 112, Inicijative dobrodošli i GOOD Inicijative.

Programsko određenje Kuće ljudskih prava mora dati jasan odgovor na postavljene izazove derogacije stečenih prava i izostanak daljnjeg proširivanja opsega zaštite i promocije ljudskih prava. Rights based programsko određenje Kuće ljudskih prava je definirano organizacijskim ciljevima i podijeljeno u četiri metodološki komplementarne programske cjeline: istraživanje, monitoring, javno zagovaranje i edukacija.

Ova programska cjelina objedinjuje područja ljudskih prava, prvenstveno građanska i politička prava, koja su ključna za ravnopravno sudjelovanje svih pojedinaca u slobodnom i otvorenom društvu bez diskriminacije.

Tematska područja obuhvaćena ovim programom su: sloboda izražavanja, suzbijanje govora mržnje, medijske slobode, pravo na pristup informacijama, sloboda okupljanja, sloboda udruživanja, branitelji ljudskih prava i civilno društvo, pravo na sudjelovanje u procesima donošenja odluka, ljudska prava u digitalnom okruženju, zaštita zviždača, poboljšavanje nacionalnog institucionalnog okvira za zaštitu i promociju ljudskih prava te human rights city koncept.

Ova programska cjelina obuhvaća područja ljudskih prava koja su bitna za vladavinu prava, pravo na pošteno suđenje i ostala procesna prava te unapređivanje prava i položaja marginaliziranih društvenih skupina u pravosudnim procesima.

Tematska područja obuhvaćena ovim programom su: vladavina prava, pravo na pristup pravosuđu i besplatna pravna pomoć, prava žrtava, prava osumnjičenika i okrivljenika te prava osoba lišenih slobode, maloljetničko sudovanje i suzbijanje zločina iz mržnje.

Ova programska cjelina doprinosi osiguranju progresivne realizacije te iznalaženja najboljeg načina primjene mjera u osiguranju zaštite, poštivanja i ispunjenja ekonomskih i socijalnih ljudskih prava.

Tematska područja obuhvaćena ovim programom su: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pravo na obrazovanje, građanski odgoj i obrazovanje, adekvatni životni standard, pravo na zdravlje, prava osoba starije životne dobi, ratifikacija (Europske socijalne povelje-revidirane) i ispunjavanje međunarodnih obveza u području socioekonomskih prava.

Informacije o ljudskim pravima za građane:

Kuća ljudskih prava Zagreb ne pruža besplatnu pravnu pomoć te nismo u mogućnosti davati pravne savjete ni pokretati sudskih/građanskih/kaznenih postupaka po upitima građana. Međutim, možemo građane/ke na nadležna tijela i na ovlaštene udruge i pravne klinike za pružanja primarne pravne pomoći, popis kojih možete pronaći na ovoj poveznici.