Trening: Zagovaranje u lokalnim zajednicama za predstavnike/ce organizacija civilnog društva za ljudska prava

U petak, 24. ožujka 2023. Kuća ljudskih prava Zagreb i Inicijativa mladih za ljudska prava organizirale su radionicu o zagovaranju u lokalnim zajednicama.

Prvi dio radionice sastojao se od uvodnog interaktivnog predavanja o zagovaranju na lokalnoj razini koje je sudionicima/ama omogućilo da usvoje znanja o zagovaračkim metodama i njihovim specifičnostima u odnosu na lobiranje i aktivizam, da se upoznaju s ključnim elementima i taktikama zagovaranja te da procijene koje taktike je najkorisnije primjenjivati u kojem trenutku ovisno o ciljevima zagovaračke kampanje. Sudionici/ce su također imali prilike saznati o uspješnim i neuspješnim primjerima zagovaračkih kampanja i učiti iz njihovih iskustava.

Drugi, praktični dio radionice sastojao se od dvije vježbe u grupama. Prva vježba pružila je priliku za zajednički rad na razvoju lokalnih akcijskih planova za suzbijanje diskriminacije i promicanje ljudskih prava te na taj način sudionicima omogućila pripremu za daljnji razvoj zagovaračke kampanje na lokalnoj razini. Druga vježba je pružila priliku sudionicima/ama da kroz grupni rad odgovore na probleme na lokalnoj razini u osmišljenom scenariju kroz razvoj zagovaračke strategije te na taj način izvježbaju primjenu usvojenog znanja s radionice.

Radionicu su vodile Branka Vierda, programska direktorica Inicijative mladih za ljudska prava, Klara Horvat, voditeljica programa Ljudska prava i demokracija Kuće ljudskih prava Zagreb, Ana Gvozdić, programska provoditeljica Inicijative mladih za ljudska prava te Sara Sinčić, programska asistentica u Kući ljudskih prava Zagreb.

Materijali s edukacije:

YIHR Uvod u zagovaranje na lokalnoj razini

KLJP_Human Rights City_ Lokalni akcijski planovi za ljp_24.3.2023

YIHR radionica Kako uspješno kombinirati zagovaračke alate_ rješavanje problema na razini lokalne zajednice

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Sadržaj edukativnih materijala isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.