Kuća ljudskih prava Zagreb je organizacija za ljudska prava osnovana 2008. godine kao mreža organizacija civilnog društva s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Kuću ljudskih prava je osnovalo šest organizacija  civilnog društva (B.a.B.e. –Budi aktivna. Budi emancipiran, Centar za mirovne studije, Documenta –Centar za suočavanje s prošlošću,  Udruga Svitanje – udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja, Udruga za promicanje istih mogućnosti), s ciljem zaštite i promicanja ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Vizija KLJP-a je izgradnja demokratskog, pluralističkog i inkluzivnog društva utemeljenog na vrijednostima zaštite ljudskih prava, vladavine prava, socijalne pravde i solidarnosti. Istraživanjem, monitoringom, javnim zagovaranjem i edukacijama, KLJP doprinosi zaštiti, promicanju, razvitku i unapređivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Objavljivanjem godišnjih pregleda stanja ljudskih prava, tematskih izvještaja i podnesaka doprinosimo izradi kvalitetnijih zakona i javnih politika.

KLJP je članica Mreža Kuća ljudskih prava (Human Rights Houses Network) sa sjedištem u Oslu.

Od 2012. godine, Kuća ljudskih prava djeluje kao Centar znanja za društveni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

 

Kuće ljudskih prava Zagreb

Ivan Novosel, programski direktor

Tina Đaković, programska i organizacijska koordinatorica

Kontakt: kontakt@kucaljudskihprava.hr

Kuća ljudskih prava Zagreb
Selska cesta 112 a/c
HR-10 000 Zagreb
tel/fax: +385 1 551 33 95
e-mail: kontakt@kucaljudskihprava.hr

Potražite nas i na Facebooku i Twitteru!
Matični broj: 2451344
OIB: 84554015070
IBAN: HR6924840081104956274

B.a.B.e.

B.a.B.e su organizacija osnovana 1994. godine sa svrhom promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava koja se danas usredotočila na promicanje rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života.

Centar za mirovne studije

Centar za mirovne studije (CMS) izrastao je iz različitih oblika izravne izgradnje mira u zapadnoj Slavoniji (Volonterski projekt Pakrac, 1993.  -1997.), gdje se 1996. godine prvi put i razgovaralo o osnivanju organizacije. Formalno je osnovan godinu kasnije, s namjerom promicanja vrijednosti nenasilja, društvene pravde, poštivanja ljudskih prava, tolerancije i prihvaćanja različitosti kroz participativne metode mirovnog obrazovanja, istraživanja i javnog zagovaranja.

CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske je nestranačka i neprofitna organizacija civilnog društva koja je aktivna u području međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Članice CROSOL-a su udruge koje, svjesne zajedničkih potreba suradnje i unaprjeđenja međusobne komunikacije kao i unaprjeđenja vlastitih kapaciteta, se udružuju se radi ostvarivanja utjecaja na oblikovanje i provedbu javne politike međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske.

Documenta – centar za suočavanje s prošlošću

U nastojanju da potaknu proces suočavanja s prošlošću i ustanovljenje činjenične istine o ratu te pridonesu pomicanju javne diskusije s razine prijepora o činjenicama (broj poginulih i slično) prema dijalogu o interpretacijama, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava te Hrvatski helsinški odbor odlučili su osnovati Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću.

Od svog osnutka Documenta doprinosi razvijanju individualnih i društvenih procesa suočavanja s prošlošću u izgradnji održivog mira u Hrvatskoj i široj regiji produbljujući javni dijalog i inicirajući debate o javnim politikama koje potiču suočavanje s prošlošću, prikupljajući podatke, objavljujući istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, te prateći sudske procese na lokalnoj i regionalnoj razini kao doprinos poboljšanju sudskih standarda i prakse u suđenjima za ratne zločine.

Udruga za promicanje mentalnog zdravlja Svitanje

Udruga je osnovana 2004. godine. Ciljevi udruge su promocija i zaštita mentalnog zdravlja u zajednici za osobe oboljele od mentalnih poremećaja, poticanje razvoja programa u zajednici koji potiču socijalno uključivanje i zaštitu ljudskih prava.

Svrha udruge je poticanje različitih programa za rehabilitaciju osoba s psihičkim bolestima u zajednici u cilju povećanja autonomije i zaštite ljudskih prava kako bi omogućila oboljelima od psihičkih bolesti dostojanstven život, sa što više samostalnosti i optimalnom podrškom, razvoj alternativnih oblika skrbi i prevencija institucionalizacije.

MMH – Mreža Mladih Hrvatske

Mreža mladih Hrvatske je savez 77 udruge mladih i za mlade na teritoriju Republike Hrvatske. Mreža mladih Hrvatske kao heterogena platforma programski povezuje raznorodne organizacije (zagovaračke, kulturne, ekološke, manjinske i sl.) kojima je u zajedničkom interesu razvijati politike za mlade, kako na nacionalnoj tako i na regionalnim/lokalnim razinama.

Organizacijska struktura Kuće ljudskih prava Zagreb

Skupština Kuće ljudskih prava  je najviše tijelo odlučivanja Kuće ljudskih prava, koju sačinjavaju po dvije delegatkinje  koje imenuje svaka organizacija članica Kuće ljudskih prava.

Programski savjet je upravno tijelo nadležno za izvršenje odluka skupštine, koje nadgleda rad Programskog direktora i Ureda Kuće ljudskih prava.

Programski direktor je izvršno i upravno tijelo Kuće ljudskih prava koje bira i imenuje Programski savjet.

Ured Kuće ljudskih prava podijeljen je u dvije cjeline: administracija i financije i programi.

Skupština
Programski savjet
Programski Direktor
Ured Kuće ljudskih prava
Administracija i financije Programi