Edukacija za građane – Građani za društveni razvoj i solidarnost

U suradnji sa GONG-om, Centrom za mirovne studije, i organizacijom B.a.b.e., u sklopu IPA projekta „Edukacija za građane – Građani za društveni razvoj i solidarnost“, organiziramo petodnevni trening u Zadru. Fokus susreta bit će na predstavljanju, razvoju i mogućnostima implementacije novih edukacijsko – aktivističkih modula iz pet područja: izgradnja mira i ljudska prava, rodna ravnopravnost, medijska pismenost, politička pismenost, aktivno građanstvo. Vidimo se!

Na edukaciji je planirano okupljanje osoba s područja cijele Hrvatske, učitelja, nastavnika, profesora i stručnjaka koji provode formalne i neformalne odgojno obrazovne programe, predstavnika civilnog društva, neformalnih inicijativa i aktivista, novinara i novinarki, te ostalih zainteresiranih građana i građanki. Cilj susreta je obraditi tematska područja strukturirana u pet modula: izgradnja mira i ljudska prava, rodna ravnopravnost, medijska pismenost, politička pismenost, aktivno građanstvo, te otvoriti raspravu o mogućnostima korištenja tih sadržaja i provedbe aktivnosti sa različitim dionicima u zajednici – kažu organizatori.

Tako će biti priređeno više radionica, na jednoj od njih će tema biti ljudska prava: temeljne vrijednosti ljudskih prava, zaštita i promocija ljudskih prava, interkulturalna dimenzija – teorija i mogućnosti promocije na lokalnoj razini.

Radionica Rodna ravnopravnost obradit će teme spolne diskriminacije, ženskih ljudskih prava, nasilje i ekonomskog nasilja.

Tema će biti i medijska pismenost: medijski sustav u Hrvatskoj, kritičko razumijevanje medija, pravo na pristup informacijamai sl.

Na radionici Aktivno građanstvo raspravljat će se o građanskoj participaciji i aktivizmu, civilnom društvu i lokalnim akcijskim laboratorijima, a tema Politička pismenost obuhvatit će podteme: politika, javna politika, demokracija i alternativni modeli demokracije.

Projekt Edukacija za građane – Građani za društveni razvoj i solidarnost financira Europska unija, a sufinancira Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.