Oznaka

zdravstvena zaštita

Godišnja konferencija o ljudskim pravima: održana rasprava “Utjecaj epidemije ...

Kuća ljudskih prava Zagreb u sklopu Godišnje konferencije o stanju ljudskih prava organizirala je panel raspravu na temu utjecaja epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj. Panel rasprava se održala 09. prosinca u online formatu u suradnji sa Human Rights… •••

Socijalna zaštita, stanovanje i zdravstvo u izvješću Social Rights Monitor ...

Krajem 2019. godine, SOLIDAR, europska mreža organizacija civilnog društva koje se bave promicanjem društvene pravednosti, objavila je godišnji izvještaj pod nazivom Social Rights Monitor. Posebno poglavlje posvećeno je situaciji u Hrvatskoj, od čega u nastavku donosimo prijevod analize stanje i… •••

© 2023 Kuća Ljudskih Prava

To the top ↑