Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2021. godinu

Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2021. godinu, godišnji je izvještaj Kuće ljudskih prava Zagreb koji daje uvid u kršenja, probleme i izazove u području zaštite i promicanja ljudskih prava u Hrvatskoj. Izvještaj je nastao temeljem sustavnog cjelogodišnjeg praćenja i prikupljanja informacija od relevatnih dionika iz civilnog društva i akademske zajednice koji se bave
ljudskim pravima, te medija.