Standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju – SKOCKANO

Neformalno obrazovanje koje pružaju organizacije civilnog društva (OCD) važna je karika u povećanju građanskih kompetencija, prevencije diskriminatornih i rizičnih ponašanja te poboljšanju kvalitete života i razvoja zajednica. 

U registru udruga upisano je 4 207 OCD-a koji djeluju u području obrazovanja s djelatnošću odgoja i obrazovanja. Prema istraživanju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva iz 2011. godine, najčešći tip djelatnosti udruga je edukacija, tj. različiti oblici neformalnog obrazovanja, što je navelo gotovo 75% ispitanih udruga. S druge strane, rad OCD-a i njihov doprinos još uvijek nije dovoljno prepoznat i vrednovan. Javni sektor često ne uvažava OCD-e kao ravnopravne partnere u rješavanju problema u zajednici te u radu na prevenciji putem neformalnog obrazovanja, a koji se često ističe kao važan u lokalnim i nacionalnim strategijama. Zbog uvjeta rada udruga, neformalno obrazovanje koje pružaju OCD-i većinom je sporadično ili projektnog karaktera te, iako je uložen trud, vrijeme i novac za razvoj kvalitetnih programa, oni često prestaju kad završi projekt. Zbog navedenog, propušta se postizanje dugoročnih učinaka i promjena u društvu.

Projektom SKOCKANO želi se povećati utjecaj OCD-a u području neformalnog obrazovanja kroz uspostavu održivog sustava kvalitete neformalnog obrazovanja, jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu neformalnog obrazovanja i primjenu sustava kvalitete, produbljivanje sektorske i međusektorske suradnje te jačanje vidljivosti sektora. Navedenim aktivnostima namjerava se podići kvaliteta rada OCD-a u području neformalnog obrazovanja te unaprijediti okvir i okruženje za djelovanje OCD-a koji provode neformalno obrazovanje. Jačanjem kapaciteta OCD-a za kvalitetnu provedbu neformalnog obrazovanja osigurat će se podrška edukaciji za građanska i ljudska prava, radu i širenju rada OCD-a s građanima i lokalnim zajednicama, povećanju dosega sektora u uključivanju i informiranju građana te javnog sektora. Kroz promociju i jačanje međusektorske suradnje te sinergijsko djelovanje unutar sektora, želimo utjecati i na prepoznatljivost neformalnog obrazovanja koji provode OCD-i, te učinkovitost financiranja i vrednovanja OCD-a kako bi se osigurala održivost sektora.

Naziv projekta: „SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju“

Nositelj projekta: Centar za mirovne studije

Partneri:

-Forum za slobodu odgoja (FSO)

-Kuća ljudskih prava Zagreb (KLJP)

-Centar za građanske inicijative, Poreč (CGI)

-GOOD Inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i  obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovne institucije (GOOD inicijativa)

-Phronesis SA

Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2021. – 31.03.2024.

Ukupna vrijednost projekta: 199.000,00 €

Kontakt osoba za više informacija: Lovorka Bačić, lovorka.bacic@cms.hr