Platforma za razvoj školskog volontiranja (2022. – 2023.)

Nositelj projekta: Agencija lokalne demokracije Sisak

Partneri: Strukovna škola SisakKuća ljudskih prava ZagrebNorsensus Mediaforum

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2022. – 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 87.870,00 eura od čega je 87.870,00 eura osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Fonda aktivnog građanstva

Kontakt osoba za više informacija: Paula Raužan, Ldesk-si@sk.t-com.hr

Sažetak projekta:

Agencija lokalne demokracije Sisak u suradnji s partnerima ima za cilj objediniti višegodišnju praksu i trud ALD Sisak i obrazovnih ustanova s područja Sisačko-moslavačke županije u području razvoja školskih volonterskih klubova kroz uspostavu Platforme za razvoj školskog volontiranja kao mjesta edukacije, razmjene i zagovaranja prema donositeljima odluka. Rezultati istraživanja provedenog među nastavnicima i učenicima u SMŽ, istaknuli su nedovoljnu zastupljenost tema građanskog aktivizama i interkulturalnost te činjenicu da mladi koji su uključeni u neki oblik volontiranja pokazuju bolje razumijevanje i veći angažman kako na nastavi tako i u društvu.

Projektom se želi stvoriti preduvjet za sustavnu podršku školama u SMŽ kako bi ojačali svoje kapacitete za razvoj i provedbu praktičnih i angažirajućih sadržaja na teme aktivnog građanstva, socijalne pravde i društvenog uključivanja. Platformu čine škole u kojima volonterski klubovi postoje te one škole koje su zainteresirane za razvoj takve vrste izvanškolskih aktivnosti. Okosnica rada školskog volonterskog kluba je suradnički (ko-kreatorski) rad nastavnika i učenika u detektiranju potreba i problema u zajednici, iznalaženja najboljih rješenja te provedba konkretnih volonterskih akcija učenika. Razviti će se volonterski klub u Strukovnoj školi Sisak u kojem će se testirati inovativne metode i pristupi osmišljeni kroz Platformu. Razvoj aktivnog građanstva mladih nužno je za razvoj civilne, društvene i ekonomske kohezije te jačanja građanske svijesti u županiji koja je opterećena dugogodišnjim zanemarivanje te recentnim krizama (potres, pandedmija).

Partnerska organizacija Kuća ljudskih prava doprinosi projektu kroz provođenje edukacija i istraživanja dobrih praksi i potreba odgojno-obrazovnih radnika i učenika za praktično poučavanje sadržaja građanskog odgoja. Strukovna škola Sisak je poligon za razvoj volonterskog kluba koji kao okosnicu ima rad na temama socijalne pravde. Norsensus Mediaforum sudjeluje prijenosom norveških dobrih praksi školskog volontiranja i javnog-civilnog partnerstva te pružanjem podrške radu Platforme.

 

Za sadržaj objavljen na ovim internetskim stranicama isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja fonda.

#skolskovolontiranje #platformaskolasmz #volonterskiklubovi #aldsisak #kucaljudskihprava #strukovnaskolasisak #norsensusmediaforum #acfhrvatska