Okvir za razvoj koncepta Grada ljudskih prava u EU

Grad ljudskih prava koncept je koji potiče suradnju lokalnih aktera koji se obvezuju na poštivanje ljudskih i temeljnih prava kroz svoj rad unutar lokalnih zajednica. Ovaj pojam ne obuhvaća samo gradove, već i druge oblike lokalne i regionalne (samo)uprave, uključujući manja mjesta, općine, županije, pokrajine ili regije – drugim riječima, sve lokalne i regionalne zajednice koje pridonose poštivanju i promicanju ljudskih prava različitim mjerama i razvijanjem politika temeljenih na ljudskim pravima po velikom broju lokalnih pitanja.

Značajni dio svakodnevnog angažmana oko ljudskih prava odvija se na lokalnoj razini – na primjer, regionalne i lokalne vlasti često su odgovorne za pružanje javnih usluga ili upravljanje javnim prostorima, socijalnu skrb ili obrazovanje, te kulturne, društvene i gospodarske aktivnosti. Iako se lokalne i regionalne vlasti već bave mnogim izazovima povezanim s ljudskim pravima kroz razvijanje inicijativa za borbu protiv diskriminacije ili promicanje uključivosti, sektorske politike koje se bave inicijativama na lokalnoj razini često nisu izričito povezane s obvezama po pitanju ljudskih i temeljnih prava.

Stoga koncept Grada ljudskih prava izričito povezuje takve aktivnosti s obvezama vezanim uz ljudska i temeljna prava. Otkako je inicijativa započela u Rosariju (Argentina) 1997. godine, koncept je usvojilo mnogo lokalnih vlasti diljem svijeta, uključujući nekoliko europskih gradova. U EU-u je koncept grada ljudskih prava usvojen u gradovima kao što su Graz, Salzburg i Beč (Austrija), Torino (Italija), Middelburg i Utrecht (Nizozemska), Barcelona i Valencia (Španjolska) i Lund (Švedska), dok mnogi drugi gradovi u EU-u rade na stjecanju statusa grada ljudskih prava.


Uspostava okvira za razvoj koncepta Grada ljudskih prava 

Sve je više gradova koji žele postati gradovi ljudskih prava ili proširiti svoj rad na ljudskim i temeljnim pravima. Zbog toga Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) trenutno radi na promicanju ovog koncepta u Europskoj uniji i za to je predložila okvir rada za gradove kako bi postali i funkcionirali kao gradovi ljudskih prava.

Gradovi za ljudska prava izričito povezuju svoje djelovanje s odgovarajućim obvezama u vezi sa zaštitom ljudskih prava. Kako bi ih ispunili, gradovi surađuju s lokalnim organizacijama, poduzećima i stanovništvom.

Predloženi okvir Grada ljudskih prava sastoji se od tri dijela:

  • Temelji: predanost pravima i načelima 

Temelj koncepta grada ljudskih prava je deklaracija grada koja označava njegovu predanost ostvarenju ljudskih i temeljnih prava. To uključuje poštivanje međunarodnih instrumenata za ljudska prava, ciljeva održivog razvoja, Povelje EU-a o temeljnim pravima i suradnju s međunarodnim mehanizmima koji prate ostvarivanje zaštite ljudskih prava.

  • Struktura: mehanizmi i postupci za provedbu ljudskih prava u praksi 

Mehanizmi za provedbu ljudskih prava u praksi uključuju odgovornu regionalnu ili lokalnu jedinicu samouprave, participativna tijela, instituciju ombudsmana uspostavljenu kako bi se pomoglo građanima te uključivanje svih dionika poput grupa mladih, poduzeća i ranjivih skupina u ovu inicijativu. Lokalne vlasti trebale bi godišnje izvještavati o svom radu na zaštiti i promicanju ljudskih prava, a partnerstva s nacionalnim institucijama za ljudska prava trebala bi se graditi na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

  •  Alati: ​​Metode i resursi za podršku strukturama i radu na ljudskim pravima 

Gradovi za ljudska prava moraju primijeniti metode i resurse za podršku gore navedenim strukturama. Trebaju odabrati pristup temeljen na ljudskim pravima koji je fokusiran na suzbijanje diskriminacije, osnaživanje građana i poticanje sudjelovanja, jačanje odgovornosti i transparentnosti u gradskim poslovima te promicanje različitosti i poštovanja. Radi postizanja tih ciljeva, naglašava se potreba provođenja obuke o ljudskim pravima radi izgradnje kapaciteta svih relevantnih aktera. Lokalni akcijski plan o ljudskim pravima mogao bi pomoći u planiranju, praćenju i evaluaciji takvih lokalnih politika. 

Okvir uspostave Grada ljudskih prava treba prilagoditi okolnostima i kapacitetima pojedinih lokalnih vlasti. Ovakav koncept ima mnogo potencijala jer mjere i politike za promicanje ljudskih prava jačaju povjerenje javnosti i potporu civilnog društva, stvaraju inkluzivniji grad za sve njegove stanovnike.


Potencijal hrvatskih gradova da postanu gradovi ljudskih prava 

Kada je riječ o Hrvatskoj, trenutno ne postoji grad ljudskih prava kao takav, no postoje inicijative koje idu u tom smjeru. Primjerice, Udruga hrvatskih gradova istaknula je ključnu ulogu lokalnih vlasti u zaštiti temeljnih prava i provedbi Povelje Europske unije. Nadalje, Zagreb se obvezao poštivati ​​socijalna prava u sklopu inicijative Eurocitiesa „Uključivi gradovi za sve: socijalna prava u mom gradu“, gradeći tako temelje u skladu s opisanim okvirom. 

Također, Zagreb je dio Pakta slobodnih gradova, koji surađuje i udružuje resurse u pitanjima promicanja demokracije, pluralizma i kulturne raznolikosti. Osim toga, gradovi Zagreb i Rijeka uključeni su u Eurocities Forum za socijalna pitanja koji podržava članove u razmjeni informacija o ljudskim pravima i gradskim inicijativama za ljudska prava.

Stoga, gradovi koji imaju za cilj integrirati pristup temeljen na ljudskim pravima u svoj proces upravljanja mogu smatrati “Vodič za podršku lokalnim vlastima u uvođenju ljudskih prava u svakodnevni život građana” od pomoći u ovom procesu. Vodič je objavila Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) kako bi pomogla gradovima da poboljšaju svoje napore u poštivanju ljudskih prava. Iako je angažman gradova pitanjima unapređenja ljudskih prava potpuno dobrovoljan, vodiča sadrži općenite smjernice koje ga čine prilagodljivim lokalnom kontekstu što može potaknuti veći angažman oko ljudskih i temeljnih prava i započinjanje procesa usvajanja koncepta grada ljudskih prava. Dobre prakse drugih gradova ljudskih prava te primjeri i savjeti o načinima za integraciju politika temeljenih na ljudskim pravima na lokalnoj razini mogli bi potaknuti više europskih gradova da se pridruže ovoj inicijativi.

Izvori:

Agencija Europske unije za temeljna prava, Gradovi ljudskih prava – Uspostava okvira za osnaživanje prava na lokalnoj razini ( Human Rights Cities in the EU – A Framework For Reinforcing Rights Locally (2021))

Agencija Europske unije za temeljna prava, Gradovi ljudskih pravau Europskoj uniji – Vodič za podršku lokalnim vlastima u uvođenju ljudskih prava u svakodnevni život građan ( Human Rights Cities in the European Union – A Guide To Support Local Authorities in Making Human Rights Part of People’s Daily Life (2022))

Photo: ZoomInfo Blog