Održan prvi sastanak Koordinacije zagovaranja za ljudska prava na europskoj i međunarodnoj razini

Koordinacija zagovaranja za ljudska prava na europskoj i međunarodnoj razini je neformalna zagovaračka koordinacija koja bi okuplja OCD-ove aktivne u različitim aspektima zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj radi djelovanja u smjeru prepoznavanja zajedničkih zagovaračkih interesa, identificiranja zagovaračkih prilika te pripreme zagovaračkih inicijativa na međunarodnoj i europskoj razini.

Koordinacija je oformljena u sklopu projekta NOVI POČETAK – Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava kojeg provode Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za mirovne studije, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek i Human Rights House Foundation uz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Ovim projektom želimo ojačati sektor civilnog društva za snažnije zagovaranje ljudskih prava i zajedno osmisliti snažnije načine djelovanja OCD-a za zaštitu i promicanje ljudskih prava.

Jedan od koraka prema ostvarivanju tih ciljeva je i uspostavljanje neformalne zagovaračke koordinacije koja okuplja organizacije civilnog društva iz cijele Hrvatske aktivne u različitim aspektima zaštite ljudskih prava. Koordinacija će djelovati u smjeru prepoznavanja zajedničkih zagovaračkih interesa, identificiranja zagovaračkih prilikama te pripreme zajedničkih zagovaračkih inicijativa na međunarodnoj i europskoj razini. Cilj koordinacije je ojačati koordinacijske, strateške i taktičke kapacitete OCD-za ljudska prava radi postizanja sinergije i jačanja utjecaja OCDzaLJP u europskom i međunarodnom zagovaranju.

Na taj način koordinacija doprinosi pravovremenom prepoznavanju zagovaračkih prilika, koordiniranju i suradnji pri  stvaranja zagovaračkog materijala (shadow report, NGO submissions i sl.), postizanju sinergijskog djelovanja kroz taktičko uključivanje drugih OCDzaLJP u području te follow-up zagovaračke aktivnosti na nacionalnoj razini odmah po predaji zagovarčkog materijala i nakon upućivanja međunarodnih preporuka upućenih RH (okrugli stolovi na kojima se vodio dijalog o implemetaciji preporuka s predstavnicima vlasti).

Projekt NOVl POČETAK – Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava podržan je s 199.909,82 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.