Održana edukacija za policijske službenike/ice na temu zločina iz mržnje

Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Policijskom akademijom te Veleposlanstvom kraljevine Belgije te Odjelom za različitosti policijske uprave u gradu Antwerpenu organizirala je dvodnevni trening za policijske službenike o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje, od 19. – 20. studenog 2020. godine. Trening se održao u online formatu.

Na treningu je sudjelovalo 20 policijskih službenika i službenica s područja cijele Hrvatske. Trening je moderirala Tea Dabić, voditeljica programa ljudska prava i pravosuđe Kuće ljudskih prava Zagreb.

Prije početka treninga, uvodne riječ i pozdrave uputio je veleposlanik kraljevine Belgije g. Nicolaas Roger R. Buyck. Nj.e. naglasila je važnost prepoznavanja i reagiranja na zločine iz mržnje, istaknuvši iznimno važnu ulogu policije u suzbijanju zločina iz mržnje. 

Nakon veleposlanika, prvo predavanje prvog dana treninga održala je zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske Andrea Šurina Marton, koja je izlagala na temu: Kaznenopravni aspekti zločina iz mržnje u Hrvatskoj s osvrtom na izazove u praksi. Šurina Marton predstavila je zakonodavni okvir zločina iz mržnje, njegove specifične karakteristike te oblike zločina iz mržnje. Posebno je naglasila porast prijava kaznenih djela zločina iz mržnje te izazove u praksi, kao što su česte izmjene zakona, pluralizam propisa, preklapanje zakonskih odredbi, izjednačavanje zločina iz mržnje te govora mržnje te neujednačenost teorije i prakse.

Glavni inspektor Odjela za različitosti grada Antwerpena, Kristof De Busser održao je izlaganje na temu: Strategije, alati i pristupi u suzbijanju zločina iz mržnje i promicanja različitosti – praksa postupanja Belgijske policije u Antwerpenu. De Busser je upoznao sudionike s načinom postupanja belgijske policije kada su u pitanju zločini iz mržnje. Korištenjem interaktivne aplikacije sudionici su podjelili iskustva u suzbijanju zločina iz mržnje. Također, De Busser je predstavio aktivnosti koje provodi belgijska policija u Anwerpenu po pitanju zločina iz mržnje, i kao primjer je dao aktivnost policije prema LGBTIQ zajednici, pod sloganom “Proud to be your friends” s kojom žele podići svijest o povjerenju u rad policije i da im se građani u svakom trenutku mogu obratiti za pomoć.

Zadnje izlaganje prvog dana treninga održao je Miren Špek, izvršni direktor Udruge za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima na temu: Rad sa žrtvama nasilja, izrada Pojedinačne procjena potreba žrtava. Špek je predstavio postojeću podršku namijenjenu žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te ujedno najavio kako će Nacionalni pozivni centar raditi od 0-24h. Također, istaknuo je važnost prepoznavanja osobnih značajki žrtava te važnost izrade pojedinačne procjene žrtava od strane svih nadležnih tijela u kaznenom postupku uz iznošenje glavnih izazova u praksi. 

Drugi dan treninga otvorio je Krešimir Mamić iz MUP, Ravnateljstvo policije, voditelj službe terorizma koji je naglasio razlike govora mržnje od zločina iz mržnje te se osvrnuo na pitanja radikalizacije u društvu u kontekstu aktualnih događaja u  Hrvatskoj. Mamić je istaknuo primjere i dileme iz prakse evidentiranja zločina iz mržnje i suradnje sa OSCE/ODIHR koji prati stanje i prikuplja statistiku zločina iz mržnje. 

Zadnje izlaganje održala je gđa. Ana Urlić iz Zagreb Pridea na temu: Prepoznavanje posebnih potreba žrtve – specifičnost zločina iz mržnje prema LGBTIQ osobama, upoznavanje s terminologijom. Urlić je istaknula problem neprijavljivanja kaznenih djela zločina iz mržnje, predstavila moguće razloge neprijavljivanja, kao i specifične pokazatelje koje posebice treba uzeti u obzir prilikom kriminalističkog istraživanja zločina iz mržnje. Također, predstavila je rezultate nedavno provedenog istraživanja i statistike koja se odnosi na zločin iz mržnje, nasilje i  diskriminaciju LGBTIQ osoba te je istaknula važnost uporabe ispravne terminologije prilikom ispitivanja žrtava, kao i zaštitu prava žrtava zločina iz mržnje.

Imajući u vidu da su kaznena djela počinjena iz mržnje svakodnevna stvarnost diljem EU, provođenjem treninga za policijske službenice/ke nastojalo se pridonijeti unapređenju postojećih znanja i vještina policijskih službenica/ka koji rade sa žrtvama ili potencijalnim žrtvama zločina iz mržnje. Trening je također doprinos podizanju svijesti o utjecaju i posljedicama zločina iz mržnje na pojedinca ali i širu zajednicu, uključujući i podizanje svijesti o postojećim službama podrške i pomoći žrtvama, s fokusom na ranjive skupine.

Edukacija je održana u sklopu projekta “Zauzmi se za prava žrtava – zaštita prava žrtava zločina iz mržnje kroz podršku i građansku hrabrost”, koji je financiran iz Programa za pravosuđe Europske unije.

Program za pravosuđe Europske Unije

Sadržaj ovog izvještaja predstavlja samo stavove autora i njihova je isključiva odgovornost. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za uporabu podataka koje on sadrži.