[NAJAVA] Konferencija “10 godina Zakona o suzbijanju diskriminacije”

Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Pučkom pravobraniteljicom, Inicijativom mladih za ljudska prava i Europskim anti-rasističkim pokretom organizira međunarodnu konferenciju pod nazivom 10 godina Zakona o suzbijanju diskriminacije koja će se održati u Zagrebu, 25. travnja 2019. godine u Kući Europe u trajanju od 09:00 do 16:30 sati.

 

Konferencija se sastoji od 4 panela na kojima će niz domaćih i stranih stručnjaka raspraviti niz tema iz područja suzbijanja diskriminacije, kao što su uloga pravobraniteljskih institucija u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije, primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije na sudovima, iskustva u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj te suzbijanje diskriminacije na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

U pozdravnim govorima publici će se obratiti Lora Vidović, pučka pravobraniteljica, Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb, Anne Gaspard, izvršna direktorica EQUINET-a, i Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

 

Konferencija se održava u sklopu projekta Network of Towns/Cities and NGO’s against Racism and Discrimination kojeg zajednički provode Kuća ljudskih prava Zagreb, YIHR Hrvatska i EGAM, a kojeg financiraju Europska komisija kroz program Jednakost, prava i građanstvo, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

 

Radni jezik konferencije je hrvatski, uz osigurani simultani prijevod na engleski jezik.

 

Veselimo se vašem dolasku.