NAJAVA: Godišnja konferencija o ljudskim pravima

Ovogodišnja Godišnja konferencija održat će se online, u dva dijela.

Prvi dio konferencije je tribina “Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj” koja će se održati u sklopu Human Rights Film Festivala u srijedu, 9. prosinca u 13 sati na kojoj će biti riječ o utjecaju epidemije na ljudska prava pacijenata i pristup zdravstvenoj zaštiti, prava osoba s invaliditetom i starijih osoba, prava radnika/ca u sektoru njege, kao i utjecaju epidemije na stanje u obrazovanju te mogućim rješenjima koja se temelje na ljudskim pravima i zaštiti ranjivih društvenih skupina. 

Na tribini će govoriti:

Anka Slonjšak, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom,
Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja
Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu
Iva Ivšić, članica BRID-a i dugogodišnja aktivistica u području radnih i socijalnih prava.


Događaj možete pratiti na poveznici: https://www.facebook.com/HumanRightsFestival/posts/3666504200060070

Drugi dio Godišnje konferencije o ljudskim pravima održat će se u četvrtak, 17. prosinca u 11 sati, gdje ćemo predstaviti izvještaj o financiranju organizacija civilnog društva u Hrvatskoj i otvoriti panel raspravu “Pristup financiranju za organizacije civilnog društva”. U središtu rasprave bit će iskustva, problemi i izazovi u pristupu sredstvima za aktivnosti udruga, s naglaskom na financiranje iz državnog proračuna, Programa EU i Europskih strukturnih i investicijskih fondova, o kojima će govoriti:


Đordana Barbarić, Udruga MoST
Željka Leljak Gracin, Zelena akcija
Ivan Buljan, Kuća ljudskih prava Zagreb


Za sudjelovanje u panel raspravi “Pristup financiranju za organizacije civilnog društva” molimo da se prijavite na prijave@kucaljudskihprava.hr zaključno s petkom, 11. prosincem.