Hrvatska treba poduzeti dodatne mjere za zaštitu medijskih sloboda

Kuća ljudskih prava Zagreb podnijela je Odboru ministara Vijeća Europe Rule 9 komunikaciju za grupu slučajeva Stojanović protiv Hrvatske vezano uz mjere koje Hrvatska ima obavezu poduzeti u cilju sprečavanje budućih kršenja prava na slobodu izražavanja zajamčenog Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Stojanović grupa tzv. medijskih slučajeva uključuje i predmete Marunić i Narodni list u kojima su viskoko pozicionirani političari i druge osobe iz javnog života tužile novinare/ke i njihove medijske kuće za klevete ili uvrede što je u konačnici rezultiralo osuđujućim presudama. 

ESLJP je, međutim, u sva tri slučaja presudio protiv Hrvatske ustvrdivši da su domaći sudovi pogrešno kvalificirali mišljenja i vrijednosne sudove novinara/ki kao činjenice, odnosno hrvatski sudovi su medijima odredili previsoke i neproporcionalne iznose naknada za štetu. Time se obeshrabljuje društvena rasprava o pitanjima od javnog značaja i negativno se utječe na pravo na slobodu izražavanja.

Odbor ministara Vijeća Europe već nekoliko godina vrši nadzor nad provedbom općih mjera iz ovih presuda smatrajući da još uvijek nije postignut cilj sprečavanje istih ili sličnih kršenja prava na slobodu izražavanja u budućnosti. Hrvatska Vlada je u siječnju 2021. godine revidirala Akcijski plan za implementaciju ovih presuda i preporučila Odboru ministara da zaključi proces monitoringa smatrajući da je država donijela mjere koje su dovoljna garancija sprečavanja sličnih kršenja slobode izražavanja u budućnosti. 

U odgovoru na komunikaciju Vlade, Kuća ljudskih prava Zagreb je upozorila Odbor ministara na brojna kršenja medijskih sloboda u Hrvatskoj, porast tužbi protiv novinara i medijskih kuća, napade i prijetnje novinarima/kama te dala preporuke kako da se pristupi poštivanju slobode izražavanja kroz, između ostalog, donošenje medijske strategije, izmjene Kaznenog zakona te druge edukacijske aktivnosti u cilju sprečavanja sličnih kršenja ljudskih prava u budućnosti.

Zbog toga, smatramo da bi okončanje nadzora Odbora ministara nad grupom slučajeva Stojanović protiv Hrvatske bilo preuranjeno, te pozivamo Vladu RH da poduzme dodatne mjere za zaštitu slobode izražavanja u RH.

Više u samom tekstu podneska, dostupnom na poveznici ovdje.