Država mora poduzeti dodatne mjere za sprečavanje i kažnjavanje policijskog zlostavljanja i zaštitu građana od mučenja

Danas smo u predmetu V.D. i drugi protiv Hrvatske (broj aplikacije: 15526/10) uputili podnesak (Rule 9.2. podnesak) Odboru ministara Vijeća Europe koje je nadležno nadzor izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP). U svojoj presudi iz 2011. godine ESLJP je slučaju V.D. utvrdio da Hrvatska nije provela učinkovitu istragu o navodnom policijskom zlostavljanju čime je došlo do povreda članka 3. Europske konvencije o ljudskim pravima (zabrana mučenja). Presudom je Sud naložio Hrvatskoj da poduzme odgovarajuće mjere u cilju sprečavanja policijskog zlostavljanja.

U postupku izvršenja navedene presuda, Vlada RH izradila je Akcijski plan u kojem se navode sve mjere koje je Hrvatska poduzela po pitanju sprječavanja potencijalnih slučajeva policijskog zlostavljanja te osiguravanja neovisne i učinkovite istrage u svim budućim slučajevima, ukoliko ih bude. Zaključivši kako je Hrvatska poduzela sve mjere kako bi se takve povrede spriječile u budućnosti, Vlada  je predložila zatvaranje nadzora nad tim predmetima. 

Kuća ljudskih prava Zagreb smatra da navedene mjere nisu posve učinkovite u praksi, te predlažemo daljnje provođenje nadzora nad izvršavanjem ovih presuda. Iako je posljednjih godina učinjen napredak kako bi se spriječilo policijsko nasilje i zaštitilo građane od takvog postupanja i dalje je nužno raditi na poboljšanju sustava, pogotovo kad se u obzir uzme učestalost prigovora građana na postupanje policije i prekomjernu uporabu sile. Država mora poduzeti dodatne mjere kako bi se korištenje sredstava prilsile ograničilo samo na situacije kada je to razmjerno i nužno, te da u slučajevima prigovora na takva postupanja postoje neovisna tijela koja će provesti istragu i u obzir uzeti izjave svih sudionika događaja, a ne samo izjave policijskih službenika.

Više u samom tekstu podneska, dostupnom na poveznici ovdje.