Trening: Zagovaranje za ljudska prava na EU razini

Jučer smo u Kući ljudskih prava održali radionicu o zagovaranju za ljudska prava na EU razini koju su vodile Aïcha Chaghouani i Mariana da Cunha iz Nizozemskog helsinškog odbora.

Na radionici  se raspravljalo o ključnim elementima učinkovite strategije zagovaranja i o tome kako uključiti donositelje politika i odluka na EU i nacionalnoj razini kako bi se utjecalo na politike EU. Radionica je razmotrila važne mogućnosti savjetovanja na razini EU-a u vezi s vladavinom prava i participacijom civilnog društva, te potaknula razmjenu dobrih praksi o tome kako organizacije civilnog društva na nacionalnoj razini mogu postati učinkoviti zagovornici prema institucijama EU-a u Bruxellesu. Kolegice iz Nizozemskog helsinškog odbora imaju višegodišnje zagovaračko iskustvo rada s različitim dionicima (institucije, OCD-i, akademska zajednica, sindikati i dr.) na razini Europske unije.

Materijali s edukacije:

Croatia training March 2024

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Sadržaj edukativnih materijala isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.