Oznaka

Europski sud za ljudska prava

Država mora poduzeti dodatne mjere za sprečavanje i kažnjavanje policijskog ...

Danas smo u predmetu V.D. i drugi protiv Hrvatske (broj aplikacije: 15526/10) uputili podnesak (Rule 9.2. podnesak) Odboru ministara Vijeća Europe koje je nadležno nadzor izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava (ESLJP). U svojoj presudi iz 2011. godine ESLJP… •••

Hrvatska nije implementirala 31 posto presuda Europskog suda za ljudska prava ...

Presude Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) imaju veliki utjecaj na zaštitu temeljnih ljudskih prava građana i građanki koji su žrtve kršenja prava ali i društva u cjelini. Države potpisnice Europske konvencije o ljudskim pravima dužne su promijeniti zakone i… •••

© 2020 Kuća Ljudskih Prava

To the top ↑