Rezultati istraživanja o financiranju neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva

Neformalno obrazovanje koje pružaju organizacije civilnog društva važan je čimbenik u povećanju građanskih kompetencija, prevencije diskriminatornih i rizičnih ponašanja te poboljšanju kvalitete života građana i razvoja zajednica. Prepoznajući ulogu koju ima neformalno obrazovanje, Kuća ljudskih prava Zagreb je u sklopu projekta SKOCKANO provela istraživanje o financiranju neformalnih obrazovnih programa organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.

Ovim istraživanjem pokušali smo utvrditi na koje se sve načine programi neformalnog obrazovanja financiraju, odnosno koje bi bile dobre prakse financiranja neformalnih obrazovnih programa te s kojim se preprekama u financiranju, i ostvarivanju financiranja, organizacije civilnog društva susreću. Cilj ovog istraživanja je opisati trenutne mogućnosti financiranja, utvrditi pozitivne i negativne čimbenike financiranja te posljedice koje ovakav sustav financiranja ostavlja na organizacije civilnog društva. 

Iz ovog istraživanja nastale su preporuke za poboljšanje financiranja i upravljanja mogućnostima financiranja organizacija civilnog društva i njihovih obrazovnih programa. Preporuke su usmjerene prema institucijama koje financijski podržavaju rad organizacija civilnog društva kako bi jednostavnije ostvarili dijalog i uklonili značajne prepreke i probleme s kojima se organizacije susreću, te potakli daljnju raspravu o potrebi uspostave sustava osiguravanja kvalitete u neformalnom obrazovanju.

Rezultatima istraživanja pristupite ovdje.

Izvještaj je izrađen u sklopu projekta SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva kostruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju, koji je podržan s 199.000,00 € financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog upitnika isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.