Smjernice za unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i regionalne samouprave s naglaskom na neformalne obrazovne programe

Važan dio svake lokalne zajednice čine jedinice lokalne i regionalne samouprave s kojima organizacije civilnog društvačesto surađuju i u svim područjima rada, pa tako i u području neformalnog obrazovanja. U sklopu projekta SKOCKANO, proveli smo istraživanje kako bi bolje razumjeli kako jedinice lokalne i regionalne samouprave i udruge surađuju, ispitali izazove i mogućnosti poboljšanja suradnje. Cilj ovih smjernica je doprinijeti produbljivanju sektorske i međusektorske suradnje udruga i jedinica lokalne i regionalne samouprave u području provođenja neformalnog obrazovanja koji provode udruge.