Panel rasprava “Organizacije civilnog društva i izvješće o vladavini prava – dobre prakse u suradnji i zagovaranju”

Jučer je održana panel rasprava “Organizacije civilnog društva i izvješće o vladavini prava – dobre prakse u suradnji i zagovaranju” kao dio aktivnosti u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unapređivanje vladavine prava u Hrvatskoj”. Projekt provodimo zajedno s Centrom Miko Tripalo s ciljem jačanja zagovaračke i watchdog uloge organizacija civilnog društva u Hrvatskoj za unapređivanje i promociju vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a.

Predstavnici nevladinih organizacija iz više europskih zemalja okupili su se kako bi raspravili ključne izazove i strategije za unapređenje izvještaja o vladavini prava. Kao glavne probleme naveli su kratke rokove, rigidnu strukturu upitnika, nepovoljno vrijeme objave izvješća, nisku vidljivost te nedostatak financijskih sredstava za istraživanje. Također, izrazili su nezadovoljstvo zbog restriktivnog i tehničkog pristupa Komisije, koji često zanemaruje temeljna prava.

Naglašena je važnost suradnje među organizacijama civilnog društva, dijeljenja resursa i stručnosti te korištenja izvješća kao temelja za zagovaračke napore tijekom cijele godine. Učinkovita komunikacija s autorima izvješća u Europskoj komisiji i s nacionalnim kontakt točkama u vladi bila je ključna za postizanje stvarnih promjena.

Temeljem izlaganja panelista i rasprava, sastavili smo kratki dokument s dobrim praksama koji je namijenjen OCD-ima koji ili trenutno sudjeluju ili planiraju sudjelovati u davanju priloga za Izvještaj o vladavini prava te ga namjeravaju koristiti u svom zagovaračkom i watchdog radu. Dokument možete preuzeti na linku niže:

Policy dokument o dobrim europskim praksama zagovaranja vladavine prava

 

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.