Reakcija povodom usvajanja Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – “zviždača”

Zagreb, 8. veljače 2019.

Kuća ljudskih prava Zagreb pozdravlja usvajanje Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, no istovremeno izražavamo zabrinutost jer njegov sadržaj ne uključuje odredbe o osiguravanju besplatne pravne pomoći i psihosocijalne podrške prijaviteljima. Time se propušta prilika za izgradnju sustava sveobuhvatne i potpune podrške zviždačima i značajno oslabljuje mogućnost njihove zaštite.

Na važnost dostupne psihosocijalne podrške zviždačima ukazuju i recentna međunarodna istraživanja čiji nalazi potvrđuju da zviždači često pate od ozbiljnih psihičkih posljedica i pate od kroničnih problema s mentalnim zdravljem. Ti znanstveni nalazi samo potvrđuju iznimnu važnost adekvatne profesionalne podrške prijaviteljima nepravilnosti kojoj se treba usmjeriti dodatna pozornost kao što je navedeno u tematskom izvještaju: “Kuća ljudskih prava Zagreb: Položaj zviždača u Hrvatskoj u kontekstu predstojećeg zakonskog uređenja prijavljivanja nepravilnosti”.

Dodatno, smatramo iznos od 200 tisuća kuna predviđen za rad Ureda pučke pravobraniteljice na zaštiti zviždača nedostatnim za efikasno izvršavanje poslova tijela za vanjsko prijavljivanje koja propisuje ovaj Zakon. Pozivamo Ministarstvo pravosuđa da u rebalansu ovogodišnjeg proračuna ili najkasnije u proračunu za 2020. godinu osigura financijska sredstva kojima bi se osigurali ljudski resursi potrebni za pružanje efikasne zaštite zviždačima. Pritom je posebno važno poštivati neovisnost institucije Pučkog pravobranitelja kroz uvažavanje samoprocjene za dodatnim stručnim kadrom.

U nadolazećem periodu do 1. srpnja kada Zakona stupa na snagu, potrebno je pripremiti sustav za efikasnu primjenu ovog Zakona. “Pozivamo Ministarstvo pravosuđa da što prije prione izradi Akcijskog plana za provedbu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Plan bi trebao sadržavati mjere za edukaciju pravosudnih i ostalih državnih službenika koji će Zakon primjenjivati, podršku poslodavcima u primjeni zakonskih instituta u prakse svojih poduzeća, te najvažnije, mjere za omogućavanje pristupa zviždačima postojećem sustavu besplatne pravne pomoći i usluga psihosocijalne podrške.” – naglasio je Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava Zagreb.


Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte na kontakt@kucaljudskihprava.hr ili 01/55 13 395.