Projekt “Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije”

Projekt “Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije” provodi se od studenog 2017. godine, a cilj projekta je unaprijediti mehanizme zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnom nivou poticanjem suradnje gradova i lokalnih organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Njime se nastoji unaprijediti međusektorsku suradnju te pružiti uvid u domaće i međunarodne standarde i pristupe suzbijanja diskriminacije i rasizma kako bi se potaknuo angažman lokalnih dionika u tom smjeru.

Ključni problem na koji se projekt osvrće je nedostatak učinkovitih mjera za promicanje raznolikosti i borbu protiv rasizma te svih oblika diskriminacije na lokalnoj razini u Hrvatskoj. Projektu je prethodila analiza lokalnih strategija za suzbijanje rasizma, ksenofobije, diskriminacije i povezanih netolerancija koju je 2016. godine provela Inicijativa mladih za ljudska prava kojom je ustanovljeno da su se samo Rijeka i Zagreb u svojim strateškim planovima dotaknuli pojedinih pitanja vezanih za zaštitu nacionalnih manjina.

Unatoč nepostojanju mjera i strategija suzbijanja diskriminacije i promicanja različitosti na lokalnoj razini, mnogi gradovi iskazali su interes za uključivanjem u projekt čijim bi se aktivnostima adresirali uočeni problemi. U projekt se uključilo šest hrvatskih gradova prilikom čijeg se odabira nastojalo obuhvatiti gradove različitih veličina te ostvariti njihovu ravnomjernu geografsku raspodjelu. Uspostavljena je mreža gradova čiji su članovi postali Grad Kaštela, Grad Knin, Grad Rijeka, Grad Samobor, Grad Sisak i Grad Varaždin te su s njihovim predstavnicima održani sastanci i radionice strateškog planiranja na temelju kojih su izrađeni prijedlozi akcijskih planova suzbijanja diskriminacije na lokalnoj razini za svaki pojedini grad. Cilj predloženih akcijskih planova je ponuditi konkretne mjere suzbijanja diskriminacije na lokalnoj razini koje se mogu lako implementirati u postojeće lokalne razvojne gradske strategije i tako doprinijeti stvaranju otvorenog, inkluzivnog i tolerantnog društva te poboljšanju kvalitete života njihovih građana.

Ostale aktivnosti kojima se u okviru ovog projekta nastoji potaknuti lokalne zajednice na osvještavanje problema i poduzimanje mjera za suzbijanje diskriminacije uključuju izradu priručnika za kreiranje lokalnih strategija, izvještaja kojim se iznosi pregled postojećih dobrih praksi te provođenje nacionalne kampanje u lokalnim zajednicama radi osvjaštavanja ove problematike.

Nositelj projekta: Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)
Partneri: Kuća ljudskih prava Zagreb (KLJP) i European Grassroots Antiracist Movement (EGAM)

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ni na koji način ne odražava stavove Europske komisije.