SAMOBOR: POZIV NA SUDJELOVANJE U RADIONICI ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini: gradske strategije i ljudska prava’

Kuća ljudskih prava Zagreb, Europska antirasistička mreža i Inicijativa mladih za ljudska prava pozivaju predstavnike/ce udruga civilnog društva, aktiviste/ice, studente/ice, članove/ice savjeta mladih i ostale zainteresirane građane/ke Grada Samobora i okolice da nam se pridruže na radionici ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’.  

Radionica će se održati u četvrtak, 11. listopada u Centru za mlade Bunker – Samobor, Ulica Savke Dabčević Kučar 8, Samobor, u vremenu od 14:00 do 17:00 sati.

Polaznici/e radionice imat će priliku saznati više o suzbijanju diskriminacije i zaštiti ljudskih prava, kao i metodama i tehnikama zagovaranja te će im se pružiti mogućnost da zajedno i u suradnji s gradskim tijelima doprinose stvaranju lokalne strategije za suzbijanje diskriminacije i zaštiti i promociji ljudskih prava u svom gradu.

Kako biste se prijavili za sudjelovanje potrebno je ispuniti prijavnicu koja se nalazi na ovom LINKU.

Radionica se provodi u sklopu projekta ‘Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije’ u kojem sudjeluje Grad Samobor, a čiji je cilj unapređenje mehanizama zaštite od diskriminacije i rasizma na lokalnoj razini, i to suradnjom organizacija civilnog društva i gradskih uprava te razvojem strategija za promociju tolerancije i uključivosti.