Kuće ljudskih prava Zagreb

Ivan Novosel, programski direktor

Tina Đaković, organizacijska koordinatorica

Kontakt: kontakt@kucaljudskihprava.hr

Kuća ljudskih prava Zagreb
Selska cesta 112c
HR-10 000 Zagreb
tel/fax: +385 1 551 33 95
e-mail: kontakt@kucaljudskihprava.hr
Skype: hrh_zagreb
Potražite nas i na Facebooku i Twitteru!
Matični broj: 2451344
OIB: 84554015070
Žiro račun: 2484008-1104956274