Oznaka

whistleblowers

Transpozicija Direktive EU 2019/1937 o zaštiti zviždača u jugoistočnoj Europi: ...

Analiza koju je provela Koalicija jugoistočne Europe za zaštitu zviždača ima za cilj ocijeniti proces transpozicije Direktive Europske unije (EU) o zviždačima u Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj. Cilj je bio procijeniti kvalitetu procesa transpozicije i podijeliti nalaze i naučene… •••

© 2023 Kuća Ljudskih Prava

To the top ↑