Preporuke za unaprjeđivanje suradnje organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova

Važan dio svake lokalne zajednice čine odgojno-obrazovne ustanove s kojima organizacije civilnog društva često surađuju i dijele napore u poučavanju djece i mladih, a ponekad i samih obrazovnih djelatnika. Bitno je bilo odrediti kako odgojno-obrazovne ustanove i organizacije civilnog društva surađuju, na koji način dovode u simbiozu formalno i neformalno obrazovanje. Cilj ovih preporuka je popuniti prazninu u komunikaciji između formalnog i neformalnog sustava obrazovanja te ponuditi rješenja koja će poboljšati međusobnu suradnju i kvalitetu ovih dvaju sektora.

U sklopu projekta SKOCKANO (standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju), nastale su tri skupine preporuka za aktere u sustavu odgoja i obrazovanja. Svakom akteru posvećena je jedna skupina preporuka, a cilj je ovim preporukama dati temelj za unaprjeđenje i osnaživanje suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva.