E-publikacija radioničkih materijala samo je jedan mali dio aktivnosti koje su se odvijale u sklopu projekta Zviždači s Trešnjevke – Djeca i mladi u zagovaranju ljudskih prava i nenasilja. Ona je rezultat zajedničkog rada izvoditeljica projekta i djece koja su kroz radionice, akcijske laboratorije i provedbu direktnih akcija podigli razinu osviještenosti o socijalnim pitanjima zajednice u kojoj žive, osjetljivosti za ranjive skupine u zajednici i proaktivnog pristupa rješavanju problema kroz volontrizam. Projekt i e-publikacija realizirani su zahvaljujući financijskoj potpori Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske u 2011. godini.