Zločini motivirani predrasudama, poznati i kao zločini iz mržnje ili zločini iz netrpeljivosti, javljaju se diljem svijeta. Pojedincima se prijeti, vrijeđa ih se i napada zbog toga što ih se percipira kao pripadnike skupine koja dijeli određenu značajku poput rase, jezika, religije ili kakvo drugo slično obilježje. Zločini i incidenti motivirani mržnjom na žrtve ostavljaju snažniji utisak od ‘’običnih’’ zločina. Takvi zločini i incidenti čitavim zajednicama šalju poruku. Poruka je da bi tim zajednicama trebalo uskratiti pravo da budu ravnopravni dio društva. Stoga zločini iz mržnje ulijevaju strah daleko preko granica regije ili države i imaju potencijal eskalirati i dovesti do sukoba većih razmjera.

Prepoznajući ovaj fenomen i opasnost koju predstavlja, države su ojačale svoja obvezivanja i razvile instrumente kako bi osigurale snažniji i učinkovitiji odgovor u borbi protiv takvih zločina i incidenata. Poštivanje i jednaka prava za sve nužan su temelj svakog stabilnog demokratskog društva. Zločini motivirani netrpeljivošću prema drugima nisu kompatibilni s vrijednostima koje predstavljaju najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i stoga predstavljaju kazneno djelo.