S ciljem približavanja teme ljudskih prava javnosti i građanima, predstavljamo i ovaj Izvještaj o stanju ljudskih prava u RH za 2014. godinu. Opsežnim pregledom stanja ljudskih prava kroz politički kontekst, ekonomsku i socijalnu sliku Hrvatske, zakonodavne promjene te razvoj civilnog društva i građanskog aktivizma stvorili smo bazu za prikaz konkretnih kršenja ljudskih prava prikazanih u tematima –  Uspon konzervativizma i tradicionalizma, suočavanje s prošlošću, kršenja prava nacionalnih manjina te pristup pravosuđu ranjivim skupinama u 2014. godini, Sloboda izražavanja u 2014. godini, Stanje ljudskih prava u zdravstvenom sustavu u 2014. godini, i Kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2014. godini. Svaki od temata bilježi i studije slučajeva kršenja ljudskih prava ljudi koji svakodnevno zovu ili dolaze u našu Pravnu kliniku i/ili neke od organizacija u Kući ljudskih prava koje pružaju pravno savjetovanje. Zadnji temat smo završili dijaloškom formom, u kojoj su naše kolege i vrijedni suradnici – samozastupnici iz Udruge za samozastupanje iskreno progovorili o ljudskim pravima i kršenjima ljudskih prava ranjivih skupina u društvu. Kao svojevrsna dopuna, za one koji žele „znati više“, nadopunili smo ovaj Izvještaj prigodnim izjavama za javnost i reakcijama naših članica-osnivačica.