Ovaj Izvještaj sažetak je uvida u probleme kršenja ljudskih prava s kojima su se susretale organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj tijekom 2013. godine. Uz uvodni dio u kojem je dan pregled svih važnijih zbivanja u Republici Hrvatskoj, sadrži i tri temata – Kršenja ekonomskih i socijalnih prava u 2013. godini, Kršenja prava osoba u psihijatrijskim ustanovama u 2013. godini i Kršenja ljudskih prava ranjivih skupina u 2013. godini.  Kao i prošlogodišnji Izvještaj, istraživanje je nastalo u sklopu rada Kuće ljudskih prava kao Centra znanja za društevni razvoj u području zaštite i promicanja ljudskih prava. Izdavanje ove publikacije omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.