Archive

O Europskoj uniji kroz ljudska prava, kvalitetu demokracije i vladavinu prava

Brošura O Europskoj uniji kroz ljudska prava, kvalitetu demokracije i vladavinu prava nastala je kao završna aktivnost projekta 1000 ZA–ŠTO O EU – informiranje građana o rezultatima pregovora i utjecajima pristupnog procesa na njihov svakodnevni život financiranom kroz sredstva Europske… •••

Putokazi prema slobodnim i odgovornim medijima

Knjiga Putokazi prema slobodnim i odgovornim medijima, dio je istoimenog projekta kojeg je financirala Zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu programa uspostave suradnje u provođenju istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj tijekom 2012. godine…. •••

Zviždači s Trešnjevke – Djeca i mladi u zagovaranju ljudskih prava i nenasilja

E-publikacija radioničkih materijala samo je jedan mali dio aktivnosti koje su se odvijale u sklopu projekta Zviždači s Trešnjevke – Djeca i mladi u zagovaranju ljudskih prava i nenasilja. Ona je rezultat zajedničkog rada izvoditeljica projekta i djece koja su… •••

© 2023 Kuća Ljudskih Prava

To the top ↑