Predan zajednički podnesak Odboru za ljudska prava Ujedinjenih naroda

Uoči 141. Sjednice Odbora za ljudska prava, Kuća ljudskih prava u koordinaciji s još 7 organizacija civilnog društva (CMS, YIHR, Gong, B.a.b.e., CZMOS, Cetnar Miko Tripalo i RODA) podnijela je UN-ovom Odboru za ljudska prava zajednički podnesak u kojem  organizacije upozoravaju na nedostatke u implementaciji obaveza države koje proizlaze iz Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Odbor za ljudska prava je tijelo međunarodnih stručnjaka koje nadzire provedbu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, međunarodnog ugovora o ljudskim pravima. Nakon razmatranja izvješća država stranaka tijekom sjednice, Odbor će na zatvorenom sastanku usvojiti završne primjedbe koje će pomoći dotičnim državama strankama u provedbi Pakta. Ove završne primjedbe navode pozitivne aspekte, problematična područja gdje postoji prostor za napredak te uključuju i preporuke Odbora o tome kako se nositi s izazovima s kojima se suočavaju države stranke.

Koja smo područja detektirali kao problematična i preporuke za državu predložene od strane organizacija civilnog društva možete pročitati na linku.