Poziv na online panel raspravu “Organizacije civilnog društva i izvješće o vladavini prava-dobre prakse u suradnji i zagovaranju”

Kuća ljudskih prava Zagreb poziva sve zainteresrane na online panel raspravu “Organizacije civilnog društva i izvješće o vladavini prava-dobre prakse u suradnji i zagovaranju” koja je dio aktivnosti u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unapređivanje vladavine prava u Hrvatskoj” kojeg provode Kuća ljudskih prava Zagreb i Centar Miko Tripalo. Ovim projektom želimo ojačati zagovaračku/watchdog ulogu organizacija civilnog društva u RH za unapređivanje i promociju vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a.

Panel će se održati u ponedjeljak, 27. svibnja 2024. u 10h na platformi Zoom te će biti na engleskom jeziku.

Molimo da sudjelovanje prijavite najkasnije do 24. svibnja na linku