Mreža pravnika je neformalna mreža pravnika i pravnica koji/e rade ili surađuju s organizacijama civilnog društva nastala s ciljem povezivanja i poticanja suradnje, razmjene znanja i iskustva te zajedničkog djelovanja na zaštiti i promicanju ljudskih prava u Hrvatskoj i Europi. U sklopu Mreže organiziraju se ciklusi predavanja relevantnih pravnih stručnjaka/inja, dužnosnika/ca i znanstvenika/ca čije je znanje i iskustvo od značaja za rad na zaštiti i promicanju ljudskih prava te od značaja za rad organizacija civilnog društva.

Mreža pravnika osnovana je u svrhu promicanja stručnog diskursa i boljeg poznavanja pravnih konstrukcija koje se odnose na zaštitu ljudskih prava. Mreža pravnika, u svrhu jačanja pravnog kapaciteta unutar civilnog sektora, okuplja stručnjake/inje – pravnike/ice čije se područje rada odnosi upravo na pitanje zaštite ljudskih prava, njihova promicanja i unapređenja, a sukladno nacionalnim, regionalnim i međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava

Cilj Mreže pravnika/ica jest povezivanje i razmjena iskustava i znanja u svrhu jačanja kapaciteta pravnika/ica koji djeluju u civilnom sektoru na zaštiti i promicanju ljudskih prava. Mreža pravnika redovito provodi razne edukacije pravnika/ica u području zaštite ljudskih prava, poput edukacija o implementaciji presuda ESLJP-a, korištenja međunarodnih standarda i prakse međunarodnih tijela za zaštiti ljudskih prava u pravnoj praksi i sl.