Kuća ljudskih prava provodi tri vrste istraživačkih aktivnosti: a) kontinuirano istraživanje povreda, problema i izazova u području ljudskih prava za potrebe izrade pregleda stanja ljudskih prava u Hrvatskoj, b) provođenje fokusiranih istraživanja o stanju ljudskih prava u specifičnom području za potrebe izrade tematskih izvještaja o ljudskim pravima i c) provođenje ad hoc istraživanja.