Edukacija za građane – građani za društveni razvoj i solidarnost

Opći cilj projekta je osigurati efektivnu i kvalitetnu implementaciju građanskog odgoja i obrazovanja temeljenog na EU standardima u obrazovni sustav u Hrvatskoj.

Specifični ciljevi projekta su: osnažiti ulogu organizacija civilnog društva i građana za uključivanje u političke procese i procese odlučivanja u svrhu osiguravanja kvalitete implementacije građanskog odgoja i obrazovanja u obrazovni sustav u Hrvatskoj; izgraditi mrežu suradnje između organizacija civilnog društva, lokalne zajednice i građana u svrhu podizanja svijesti i aktivnog uključivanja građana u promociju građanskog odgoja i obrazovanja i zaštite ljudskih prava.

Ciljane skupine: organizacije i pojedinci članovi GOOD Inicijative, odgojno obrazovne institucije, mladi, studenti Mirovnih studija, lokalna uprava i samouprava, lokalne zajednice, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, građani, organizacije civilnog društva, ranjive skupine i manjine, novinari i predstavnici medija.

Očekivani rezultati projekta: ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva za kvalitetnu implementaciju građanskoj odgoja i obrazovanja temeljenu na istraživanjima u obrazovni sustav u Hrvatskoj; podignuta razina svijesti i razina uključenosti građana i mladih u lokalnim zajednicama u područjima promocije i zaštite ljudskih prava, sa fokusom na razvoj alternativnih modela društvenog razvoja, solidarnosti i suradnje; ojačani kapaciteti i uključenost organizacija civilnog društva, mladih, građana i lokalne zajednice u političke procese i procese odlučivanja.

Glavne aktivnosti: provedba istraživanja Europskog kvalifikacijskog okvira o implementaciji građanskog odgoja i obrazovanja i primjerima dobre prakse u EU; razvoj edukacijsko-aktivističkih modula i edukacijskih materijala za građanski odgoj i obrazovanje; treninzi i prijenos znanja o primjerima dobre prakse organizacija civilnog društva u EU; edukacije nastavnika, predstavnika lokalne uprave i samouprave i medija o mogućnostima implementacije edukacijsko-aktivističkih modula u njihovoj ustanovi i zajednici; provedba aktivističkih radionica i provedba direktnih akcija u lokalnim zajednicama sa fokusom na razvoj alternativnih modela društvenog razvoja, solidarnosti i suradnje; provedba edukacijskog programa za ljudska prava i solidarnost kroz Mirovne studije; provedba edukacijsko-aktivističkih radionica za razvoj inovativnih pristupa i provedbu inicijativa solidarnosti; uspostava inter sektoralnih radnih grupa za poticanje aktivnog pristupa  građana u promociji građanskog odgoja i obrazovanja i novih modela suradnje za zaštitu i promociju ljudskih prava; umrežavanje GOOD inicijative i izrada zagovaračkih modela za implementaciju građanskog odgoja i obrazovanja temeljenih na provedenim akcijama; promocija alternativnih modela društvenog razvoja, solidarnosti i suradnje i dobre prakse u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja; izrada, objava i promocija publikacije kroz organizaciju okruglih stolova na temu inovativnih pristupa zaštiti i promociji ljudskih prava i društvenog razvoja.

 

ipa goo logos