Materijali nastali tijekom implementacije projekta Edukacija za građane – građani za društveni razvoj i solidarnost, dostupni su za preuzimanje, korištenje i dijeljenje uz navođenje izvora.

 

Preuzimanje materijala:

 

  • Postoje brojni oblici građanske participacije, od samoorganiziranja građana u različite inicijative ili organizacije radi ukazivanja na društvene probleme i utjecaja na donošenje odluka, provođenja kampanja, osiguravanja prostora za dijalog, tribina i rasprava; pa do protestnih akcija gdje građani iskazuju svoje neslaganje kroz demonstracije, potpisivanje peticija, sudjelovanje u javnim okupljanjima i protestima, te građanski neposluh. Djelovanje kroz udruge otvara mogućnost međusobnog povezivanja građana oko zajedničkog cilja koje posljedično promiče vrijednost solidarnosti i povećava uspješnost djelovanja, a različiti oblici volontiranja, to jest davanja svog slobodnog vremena i dijeljenja svojih znanja i vještina, važni su oblici građanske participacije.Više o konceptu aktivnog građanstva i primjerima dobrih praksi možete saznati ovdje — Letak IPA-GOO.

 

  • Brošura Provedba obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u jedanaest država u Europi napravljena je s ciljem prikupljanja informacija o sljedećim aspektima provedbe: pristup i obuhvat; sadržaji i zastupljenost pojedinih tema; neformalno obrazovanje; dobre prakse; demokratsko funkcioniranje škola; izazovi i problemi; te preporuke. Relevantne organizacije civilnog društva (OCD) bile su zamoljene za procjenu provedbe oblika obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u državi u kojoj djeluju. Jedanaest država u kojima su informacije prikupljane početkom 2016. godine su: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Italija, Makedonija, Poljska, Slovenija, Srbija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

  Brošura je dostupna na – Provedba obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u jedanaest europskih država.

 

  • Želimo li emancipirati građane i potaknuti ih na društvene aktivnosti, mladi trebaju razumjeti pojam i ulogu građana u demokratskom društvu – važno je omogućiti mladima priliku za volontiranje i društveno korisno djelovanje te ih upoznati s različitim oblicima građanske participacije, uključujući i angažman u organizacijama civilnog društva. Važan segment je interkulturni i globalni odgoj i obrazovanje, od upoznavanja s ulogom i funkcioniranjem lokalne i regionalne samouprave i javne uprave pa sve do razumijevanja europskog i međunarodnog konteksta. Više o značaju građanskog odgoja i obrazovanja za razvoj građanskog društva temeljenog na demokratskim vrijednostima i poštivanju ljudskih prava; kao i o ulozi civilnog društva u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja saznajte ovdje — Građanski odgoj i obrazovanje – stanje i preporuke.

 

  • U današnjem svijetu okruženi smo različitim informacijama i porukama. Vještine kritičke analize medijskih sadržaja i aktivni stav u odabiru izvora informacija stoga su važniji nego ikad. Primatelj poruka, čitatelj ili gledatelj koji se često jezikom tržišta naziva konzumentom, u svijetu zasićenom porukama i izvorima informacija mora znati izabrati informacije i izvore informiranja. Pored same izloženosti medijima, moć i utjecaji medija predstavljaju dodatne razloge zašto treba jačati kompetencije ljudi jer mediji mogu podjednako poticati manipulaciju te time podrivati ili pak podržavati demokratski poredak i očuvanje ljudskih prava i sloboda. Više o važnosti razvoja medijske pismenosti u suvremenom društvu u svrhu očuvanja demokratskih vrijednosti, možete saznati ovdje — Kurikulum: medijska pismenost, a kratku prezentaciju s radionice o medijskoj pismenosti možete preuzeti ovdje —Prezentacija: medijska pismenost.

 

  • Kuća ljudskih prava Zagreb kroz svoje edukativne programe nastoji educirati i osvijestiti zainteresirane građanke i građane o važnosti poštivanja, zaštite i promocije ljudskih prava kako za svakog pojedinca, tako i za društvo u cjelini. U tu svrhu, organizacijom radionica, predavanja, seminara i predstavljanja, Kuća ljudskih prava Zagreb nastoji omogućiti prijenos znanja o ljudskim pravima, ali i poticati na aktivno građanstvo i progresivnu društvenu promjenu u konkretnim primjerima sustavnog narušavanja i kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Više o temeljnim konceptima ljudskih prava, njihovim povijesnim razvojem i filozofskim temeljima, međunarodnim i nacionalnim sustavima njihove zaštite te načinima aktivnog promicanja, saznajte ovdje — Kurikulum: ljudska prava. Kratku prezentaciju o konceptu, razvoju i značenju ljudskih prava preuzmite ovdje — Prezentacija: ljudska prava i mehanizmi zaštite.

 

  • Obrazovanje je ključno želimo li postići promjenu u odnosu na patrijarhalno razumijevanje spolnih/rodnih uloga zbog čega je izuzetno važno nastaviti s edukacijama građanki/građana kako bi se što više ljudi informiralo i osvijestilo o postojanju stereotipa i predrasuda i važnosti njihove dekonstrukcije u odnosu na spolne/rodne uloge. Neke od ključnih tema kurikuluma o rodnoj ravnopravnosti su razlikovanje spola i roda, procesi socijalizacije: obitelj, sredina, kultura, osobna procjena osviještenosti, dijakronijski i sinkronijski uvid u rodne uloge, međunarodni dokumenti, nacionalni zakonodavni okvir i politike promicanja ravnopravnosti spolova, značajna imena.

  Više o građanskom aktivizmu usmjerenom na promicanje rodne ravnopravnosti saznajte na — Kurikulum: rodna ravnopravnost, a ovdje — Prezentacija: rodna ravnopravnost — preuzmite kratku prezentaciju o načinima rodne reprezentacije.

 

  • Ljudska prava se ostvaruju tek u onoj mjeri u kojoj građanke i građani utječu na političke procese i donošenje odluka koji se tiču njihovih života. Responzivne i inkluzivne društvene strukture ne kreiraju se dobrom voljom elita, već aktivnim angažmanom onih koje njihova zatvorenost smeta. Više o nužnosti aktivnog građanskog kreiranja i uključivanja u otvorene i transparentne procese demokratskog odlučivanja u svrhu obrane i aktivnog ostvarivanja postignutog standarda ljudskih prava, saznajte ovdje — Kurikulum: građanski aktivizam; prezentaciju o građanskoj participaciji preuzmite ovdje — Prezentacija: aktivno građanstvo, a prezentaciju o mogućnostima i načinima planiranja aktivnosti u zajednici preuzmite ovdje — Prezentacija: od problema do akcije.

 

  • Osnovni cilj edukacije za političku pismenost je upoznavanje polaznika s temeljnim konceptima važnima za razumijevanje i analizu suvremenih političkih procesa na lokalnoj i nacionalnoj, odnosno na EU i globalnoj razini. Ovi koncepti i njihovo poznavanje predstavljaju neophodan instrument za razumijevanje suvremene demokratske političke kulture i procesa putem kojih se takav tip političke kulture stvara, prenosi i transformira, ali i za učenje mogućnosti aktivne političke participacije u suvremenom demokratskim procesima. O modulu političke pismenosti, kroz koji se sudionici mogu upoznati s pojmovima kao što su politika, demokracija, građanska i politička participacija te civilno društvo više saznajte ovdje – Kurikulum: politička participacija; preuzmite prezentaciju o javnim politikama i mogućnostima sudjelovanja zainteresirane javnosti – Prezentacija: politička participacija i javne politike; odnosno prezentaciju o suvremenom razumijevanju demokracije – Prezentacija: suvremena demokracija.

 

  • Projekt „Edukacija za građane – Građani za društveni razvoj i solidarnost“ sadrži pregled glavnih teorijskih koncepata, provedbenih metoda i postojećih dobrih praksi građanskog aktivizma u Republici Hrvatskoj, s ciljem razrade i implementacije modela građanskog odgoja i obrazovanja utemeljenog na promociji ideja ljudskog dostojanstva, ljudskih prava i sloboda, međusobne jednakosti i uzajamne odgovornosti te građanskog sudjelovanja u društvenom i političkom životu zajednice u svrhu očuvanja i unapređenja ovih vrijednosti. Opći cilj projekta je osigurati efektivnu i kvalitetnu implementaciju građanskog odgoja i obrazovanja temeljenog na EU standardima u obrazovni sustav u Hrvatskoj.

  Publikaciju možete u cijelosti preuzeti ovdje — Publikacija – građani za društveni razvoj i solidarnost

 

  • Publikacija o Mirovnim studijima u kontekstu kritičkog i transformativnog obrazovanja za demokratsko društvo temeljenog na vrijednostima pozitivnog mira i nenasilnog djelovanja, u cijelosti dostupna ovdje — Publikacija: Društvena promjena kroz objektiv Mirovnih studija, prvenstveno je zamišljena kao doprinos razumijevanju i poticanju društvene promjene promatrane kroz polje mirovnih studija – područja koje je Centar za mirovne studije uspostavio te nastavlja razvijati kao složeno polje istraživačkih, obrazovnih i aktivističkih napora, a koji se s ciljem postizanja društvene pravde odvijaju na osobnoj, društvenoj, političkoj i ekonomskoj razini. Tekstovi u publikaciji su odabrani prvenstveno kao veza teorijskog pogleda na strukturno nasilje i deskriptivnih prikaza praktičnih nastojanja društvene promjene prema izgradnji pozitivnog mira.