Kuća ljudskih prava neprofitna je, nevladina i nestranačka udruga. Kako bi uspješno funkcionirala kao udruga, rad Kuće ljudskih prava financira se iz projekata i donacija.

Kroz istraživanja, monitoring, javno zagovaranje i edukaciju, Kuća ljudskih prava je u tijeku svog desetogodišnjeg postojanja pridonosi ostvarivanju slobodnijeg, otvorenijeg, demokratičnijeg, ravnopravnijeg i inkluzivnijeg društva utemeljenog na poštivanju, zaštiti i promociji najviših standarda i normi ljudskih prava i sloboda.

Ako dijelite našu viziju i želite podržati aktivnosti Kuće ljudskih prava i pridonijeti kvaliteti našeg rada, to možete učiniti putem donacija.

Pod izrazom „donacija“ podrazumijevaju se novčana ili sredstva u naravi (zgrade, stvari, vrijednosne papire, robu, materijal, potraživanja i dr.). Vrijednost donacije nije ograničena, a utvrđuje se u visini troška nabave (koliko je darovana stvar koštala u nabavi). Na novčane donacije, porez na dodanu vrijednost se ne obračunava.

 

Podaci za uplate novčanih donacija:

Adresa: Kuća ljudskih prava, Selska cesta 112a/c, 10 000 Zagreb

IBAN: HR6924840081104956274, Raiffeisenbank Austria

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX (za uplate iz inozemstva)

OIB: 84554015070

 

Sva darovana sredstva bit će namjenski utrošena u skladu sa Statutom Kuće ljudskih prava za provedbu aktivnosti određenog projekta ili programa i/ili za administrativne troškove (uključujući i troškove plaća, naknada, režijske, uredske i druge redovne i izvanredne troškove poslovanja), a mi ćemo Vas po potrebi informirati o načinu korištenja darovanih sredstava.

Jamčimo da ćemo čuvati Vašu privatnost. Prikupljat ćemo samo nužne podatke o donatorima uz davanje otvorene mogućnost izbora o upotrebi Vaših podataka, uključujući mogućnost odluke želite li ukloniti Vaše ime s popisa donatora te lista koje se koriste za prikupljanje donacija. Isključivo uz Vašu pisanu suglasnost, Vaše ime može biti istaknuto na mrežnoj stranici donatora te u svim popisima donatora Kuće ljudskih prava.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas putem e-pošte na: kontakt@kucaljudskihprava.hr.

Kuća ljudskih prava neće prihvatiti donaciju donatora čije poslovanje nije u skladu s etičkim i moralnim principima i vrijednostima kojima se u svom poslovanju i aktivnostima i sami vodimo. Kuća ljudskih prava neće primiti donaciju donatora koji su prekršajno ili kažnjeno gonjeni i/ili sankcionirani, kojima su dokazana kršenja radničkih prava ili izbjegavanje plaćanje doprinosa i poreza. U slučaju takvih donacija, iste će biti vraćene donatoru.