Udruge Roditelji u akciji i Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Pučkom pravobraniteljicom predstavit će u petak 18. lipnja 2021. u 9:00 sati u prostoru HUB365, Petračićeva 6, Zagreb, izvještaj „Stanje ljudskih prava počinitelja/počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na re-socijalizaciju zatvorenika/zatvorenica“, koji je rezultat istraživanja koje je Kuća ljudskih prava Zagreb provela od srpnja do prosinca 2020. godine. 

Nakon predstavljanja izvještaja, provest će se moderirana rasprava o stanju i zaštiti ljudskih prava počinitelja/ica kaznenih djela na kojoj će sudjelovati predstavnici i predstavnice Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda pučke prvobraniteljice, zatvorskog sustava i organizacija civilnog društva.

Istraživanje je provedeno u cilju boljeg razumijevanja resocijalizacije i utjecaja resocijalizacije na podršku zatvorenicima/icama za život na slobodi, kao i izazova i prepreka s kojima se susreću i zatvorenici/ice i nadležna tijela u provođenju resocijalizacije. Istraživanje također identificira dobre prakse u provođenju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica i donosi preporuke za unapređivanje postojeće prakse.

Rezultati istraživanja ukazali su da usprkos dobro posloženom sustavu izdržavanja kazne, postoji neujednačena praksa pojedinih kaznenih tijela u provođenju resocijalizacije i rehabilitacije počinitelja kaznenih tijela, a koja je ponajviše uvjetovana nedostatkom službenika unutar zatvorskog sustava. Manjak osoblja nesumnjivo utječe na izvršavanje pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, uspješnost posebnih programa tretmana i njihove daljnje resocijalizacije, ali i na stupanj poštivanja ljudskih prava zatvorenika, kao i na sigurnost zatvorskog osoblja.

Vezano uz obrazovanje i rad u procesu resocijalizacije, uočen je velik prostor za napredak u području stručnog osposobljavanja i edukacije zatvorenika/ica, te su potrebna dodatna ulaganja u kaznenim tijelima kako bi se osigurala adekvatna zaštita na radu zatvorenika na radnim mjestima, ali i unaprijedile mogućnosti rada i pristup radu za zatvorenike/ice.

Istraživanje je ukazalo i na potrebu unaprjeđenja postpenalnog prihvata, odnosno potrebu  za ranijim intenzivnim radom na pripremi za otpust, kao i intenziviranje postpenalne pomoći za one zatvorenike/ice koji su bili na dugotrajnom izdržavanju kazne i njihovu prilagodbu na život na slobodi.

Zaključno, potreban je daljnji intenzivan međuresorni rad, razmjena informacija, iskustva i znanja i i uključivanje svih dionika (kaznenih tijela, probacijskih ureda, centara za socijalnu skrb, organizacija civilnog društva) u zajednici radi što lakšeg uključivanja zatvorenika/ica i bivših zatvorenika/ica u društvo.

Cijeli izvještaj dostupan je na poveznici ovdje.

Program predstavljanja dostupan je na poveznici ovdje.

Stanje ljudskih prava počinitelja/počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na ...

Udruge Roditelji u akciji i Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Pučkom pravobraniteljicom predstavit će u petak 18. lipnja 2021. u 9:00 sati u prostoru HUB365, Petračićeva 6, Zagreb, izvještaj „Stanje ljudskih prava počinitelja/počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na… •••

Održan drugi dan Godišnje konferencije o ljudskim pravima

Drugi dan Godišnje konferencije o ljudskim pravima Kuće ljudskih prava Zagreb održan je 20. travnja, a program se sastojao od dvije panel rasprave održane u online formatu. Medijske slobode u Hrvatskoj – utjecaj tužbi za klevetu, sramoćenje i difamaciju Prva… •••

Održan prvi dan Godišnje konferencije o ljudskim pravima

Kuća ljudskih prava Zagreb organizirala je Godišnju konferenciju o ljudskim pravima koja se ove godine održala u dva dijela. Prvi dan konferencije održan je 15. travnja, a započeo je predstavljanjem izvještaja Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2020. koji… •••

NOVI POČETAK – Sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno ...

Naziv projekta: Novi početak – sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava Nositelj projekta: Kuća ljudskih prava Zagreb Partneri:Centar za mirovne studijeInicijativa mladih za ljudska pravaCentar za mir, nenasilje i ljudska prava… •••

Standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u ...

Neformalno obrazovanje koje pružaju organizacije civilnog društva (OCD) važna je karika u povećanju građanskih kompetencija, prevencije diskriminatornih i rizičnih ponašanja te poboljšanju kvalitete života i razvoja zajednica.  U registru udruga upisano je 4 207 OCD-a koji djeluju u području obrazovanja… •••

Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2020. godinu

Kuća ljudskih prava Zagreb i ovo godine objavljuje svoj izvještaj Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2020. godinu. Izvještaj je nastao temeljem sustavnog cjelogodišnjeg praćenja te doprinosima više od 40 organizacija civilnog društva. Proteklu godinu obilježila je pojava i… •••

Godišnja konferencija o ljudskim pravima

Kuća ljudskih prava Zagreb organizira Godišnju konferenciju o ljudskim pravima. Prvi dio konferencije održat će se 15. travnja 2021. u Novinarskom domu s početkom u 10:00 sati.  Konferencija će se prenositi uživo na društvenim mrežama Kuće ljudskih prava: https://www.facebook.com/kucaljudskihprava i… •••

PRAVA U PRAKSI – Participacijom i suradnjom do kvalitetnih politika zaštite ...

Javne politike za zaštitu socijalnih i ekonomskih prava u Hrvatskoj su nedovoljno dobro razvijene i neadekvatno se provode, rezultirajući time da su prava brojnih društvenih skupina nedovoljno zaštićena u praksi, a nejednakosti velike. Izgledno je da će pandemija COVID-19 produbiti… •••

Okrugli stol „Regulacija govora mržnje u elektroničkim medijima“

Potaknuti raspravama u Saboru i u javnosti vezano za novi prijedlog Zakona o elektroničkim medijima, Kuća ljudskih prava Zagreb​u srijedu, 24. veljače u 11 sati organizirala je okrugli stol ​“Regulacija govora mržnje u elektroničkim medijima”​. Tema rasprave bila je najavljena… •••

© 2021 Kuća Ljudskih Prava

To the top ↑