Godišnje izvješće o vladavini prava temelj je mehanizma Europske komisije kojim se promiče vladavina prava u državama članicama, a sastoji se od usporedivih podataka o neovisnosti, kvaliteti i učinkovitosti nacionalnih pravosudnih sustava država članica. Do sada su objavljena četiri izvješća: za 2020. godinu, 2021. godinu, 2022. godinu i 2023. godinu. Europska komisija se u procesu izrade izvješća oslanja na relevantne izvore te, između ostalog, svake godine provodi ciljano savjetovanje s dionicima koji uključuju razne agencije EU-a, europske mreže, nacionalne i europske organizacije civilnog društva i profesionalna udruženja.

Kuća ljudskih prava Zagreb je i ove godine sudjelovala u ciljanim konzultacijama za potrebe izrade ovogodišnjeg Izvješća te smo izložili probleme i izazove s kojima se Hrvatska susreće u četiri područja obuhvaćena Izvješćem: pravosuđe, antikorupcijski okvir, medijske slobode i pluralizam te drugi institucionalni problemi vezani uz demokratsku kontrolu i nadzor (checks and balances). 

U izvještaju za 2023. Europska komisija primijetila je da je unatoč nekim pozitivnim pomacima u 2022. godini, povjerenje u neovisnost pravosuđa i dalje na vrlo niskoj razini, a prekomjerno trajanje istrage, kaznenog progona i donošenja presuda za korupcijska kaznena djela potkopava učinkovitost antikorupcijskog sustava. Komisija je izrazila zabrinutost oko pitanja plaća sudaca, državnih odvjetnika i pravosudnog osoblja, a čiji štrajk je u središtu pozornosti ovih dana.

Vezano uz medijske slobode i pluralizam medija, izvještavaju da nije riješeno pitanje političke neovisnosti Vijeća za elektroničke medije i javnog servisa HRT-a, a SLAPP tužbe su ostale značajan problem koji utječe na profesionalno okruženje novinara. Također, Komisija je kritizirala Hrvatsku jer ne napreduje s pripremom novog Nacionalnog plana za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje od 2021. do 2027, a na koji se čeka od 2016. godine.
Cijelo Izvješće o vladavini prava i poglavlje za Hrvatsku možete pročitati ovdje, a doprinos KLJP-a na ovoj poveznici.