Neformalno obrazovanje koje pružaju organizacije civilnog društva važna je karika u povećanju građanskih kompetencija, prevencije diskriminatornih i rizičnih ponašanja te poboljšanju kvalitete života građana i razvoja zajednica.

Projektom SKOCKANO želi se povećati utjecaj organizacija civilnog društva u području neformalnog obrazovanja kroz uspostavu održivog sustava osiguravanja kvalitete neformalnog obrazovanja, jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu neformalnog obrazovanja i primjenu sustava kvalitete, produbljivanje sektorske i međusektorske suradnje te jačanja vidljivosti sektora. Kroz promociju i jačanje međusektorske suradnje te sinergijsko djelovanje unutar sektora, želimo utjecati i na prepoznatljivost neformalnog obrazovanja koje provode organizacije civilnog društva, te učinkovitost financiranja i vrednovanja organizacija kako bi se osigurala održivost sektora.

Važan dio svake lokalne zajednice čine jedinice lokalne i regionalne samouprave s kojima organizacije civilnog društva često surađuju i u svim područjima rada, pa tako i u području neformalnog obrazovanja. U sklopu projekta SKOCKANO, proveli smo istraživanje kako bi bolje razumjeli kako JRLS i udruge surađuju, ispitali izazove i mogućnosti poboljšanja suradnje. Cilj ovih smjernica je doprinijeti produbljivanju sektorske i međusektorske suradnje udruga i jedinica lokalne i regionalne samouprave području provođenja neformalnog obrazovanja koji provode udruge.

Smjernice su dostupne: na poveznici ovdje.

Smjernice su razvijene u okviru projekta “SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva konstruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju” koji je i podržan s 199.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova