Dana 23. studenog 2022. godine održan je prvi sastanak partnera projekta Platforma za razvoj školskog volontiranja čime je službeno započeo projekt kojim se stvara novi prostor za razvoj i zagovaranje školskog volontiranja.

Svrha projekta je objediniti višegodišnju praksu i trud Agencije lokalne demokracije Sisak i obrazovnih ustanova s područja Sisačko-moslavačke županije u području razvoja školskih volonterskih klubova kroz uspostavu Platforme za razvoj školskog volontiranja kao mjesta edukacije, razmjene i zagovaranja prema donositeljima odluka.

Agencija lokalne demokracije Sisak provodi projekt tijekom 15 mjeseci na području Sisačko-moslavačke županije u partnerstvu sa Strukovnom školom Sisak, Kućom ljudskih prava Zagreb i Norsensus Mediaforum iz Norveške.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici partnerskih organizacija, a voditeljica projekta Paula Raužan, predstavila je projekt, projektne aktivnosti te ulogu pojedinih partnera u pripremi i provedbi projekta.

Na sastanku su dogovoreni prvi koraci prema provođenju istraživanja dobrih praksi i potreba odgojno-obrazovnih radnika i učenika za praktično poučavanje sadržaja građanskog odgoja, a koje će biti temelj za uspostavu i rad Platforme za razvoj školskog volontiranja.

Cilj projekta je stvoriti preduvjet za sustavnu podršku školama u SMŽ kako bi ojačali svoje kapacitete za razvoj i provedbu praktičnih i angažirajućih sadržaja na teme aktivnog građanstva, socijalne pravde i društvenog uključivanja.

Platformu čine škole u kojima volonterski klubovi postoje te one škole koje su zainteresirane za razvoj takve vrste izvanškolskih aktivnosti. Okosnica rada školskog volonterskog kluba je suradnički (ko-kreatorski) rad nastavnika i učenika u detektiranju potreba i problema u zajednici, iznalaženja najboljih rješenja te provedba konkretnih volonterskih akcija učenika.

Razviti će se volonterski klub u Strukovnoj školi Sisak u kojem će se testirati inovativne metode i pristupi osmišljeni kroz Platformu.

Nastavnike koji sudjeluju u radu Platforme dodatno će se educirati za vođenje volonterskih klubova u školama s fokusom na teme socijalne pravde te će saznati norveške dobre prakse građanskog odgoja i volontiranja u formalnom obrazovanju.

Projekt „Platforma za razvoj školskog volontiranja“ podržan je sa 87.870,00 € financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

——————-

Za sadržaj objavljen u ovom tekstu isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja fonda.

#skolskovolontiranje #platformaskolasmz #volonterskiklubovi #aldsisak #kucaljudskihprava #strukovnaskolasisak #norsensusmediaforum #acfhrvatska