Ovogodišnja Godišnja konferencija o ljudskim pravima održava se online, u dva dijela.

Prvi dio konferencije, tribina “Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj” održala se u sklopu Human Rights Film Festivala u srijedu, 9. prosinca u 13 sati. Na tribini se razgovaralo o utjecaju epidemije na ljudska prava pacijenata i pristup zdravstvenoj zaštiti, prava osoba s invaliditetom i starijih osoba, prava radnika/ca u sektoru njege, kao i utjecaju epidemije na stanje u obrazovanju te mogućim rješenjima koja se temelje na ljudskim pravima i zaštiti ranjivih društvenih skupina. 

Tribinu je moderirao Ivan Novosel, a govorile/li su:

Anka Slonjšak, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom,
Eli Pijaca Plavšić, izvršna direktorica Foruma za slobodu odgoja
Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu
Iva Ivšić, članica BRID-a i dugogodišnja aktivistica u području radnih i socijalnih prava.

Snimka tribine dostupna je na: https://www.facebook.com/HumanRightsFestival/videos/1557807044415067/

Drugi dio Godišnje konferencije o ljudskim pravima održat će se u četvrtak, 17. prosinca u 11 sati, gdje ćemo predstaviti izvještaj o financiranju organizacija civilnog društva u Hrvatskoj i otvoriti panel raspravu “Pristup financiranju za organizacije civilnog društva”. U središtu rasprave bit će iskustva, problemi i izazovi u pristupu sredstvima za aktivnosti udruga, s naglaskom na financiranje iz državnog proračuna, Programa EU i Europskih strukturnih i investicijskih fondova, o kojima će govoriti:


Đordana Barbarić, Udruga MoST
Željka Leljak Gracin, Zelena akcija
Ivan Buljan, Kuća ljudskih prava Zagreb


Panel rasprava “Pristup financiranju za organizacije civilnog društva” održava se na Zoom platformi, a poveznica je poslana svim prijavljenima na email. Panel možete pratiti i uživo, na Facebook stranici Kuće ljudskih prava: https://www.facebook.com/kucaljudskihprava