Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s Policijskom akademijom te Veleposlanstvom kraljevine Belgije te Odjelom za različitosti policijske uprave u gradu Antwerpenu organizirala je dvodnevni trening za policijske službenike o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje, od 19. – 20. studenog 2020. godine. Trening se održao u online formatu.

Na treningu je sudjelovalo 20 policijskih službenika i službenica s područja cijele Hrvatske. Trening je moderirala Tea Dabić, voditeljica programa ljudska prava i pravosuđe Kuće ljudskih prava Zagreb.

Prije početka treninga, uvodne riječ i pozdrave uputio je veleposlanik kraljevine Belgije g. Nicolaas Roger R. Buyck. Nj.e. naglasila je važnost prepoznavanja i reagiranja na zločine iz mržnje, istaknuvši iznimno važnu ulogu policije u suzbijanju zločina iz mržnje. 

Nakon veleposlanika, prvo predavanje prvog dana treninga održala je zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske Andrea Šurina Marton, koja je izlagala na temu: Kaznenopravni aspekti zločina iz mržnje u Hrvatskoj s osvrtom na izazove u praksi. Šurina Marton predstavila je zakonodavni okvir zločina iz mržnje, njegove specifične karakteristike te oblike zločina iz mržnje. Posebno je naglasila porast prijava kaznenih djela zločina iz mržnje te izazovima koji egzistiraju u praksi, kao što su česte izmjene zakona, pluralizam propisa, preklapanje zakonskih odredbi, izjednačavanje zločina iz mržnje te govora mržnje te neujednačenost teorije i prakse.

Glavni inspektor Odjela za različitosti grada Antwerpena, Kristof De Busser održao je izlaganje na temu: Strategije, alati i pristupi u suzbijanju zločina iz mržnje i promicanja različitosti – praksa postupanja Belgijske policije u Antwerpenu. De Busser je upoznao sudionike s načinom postupanja belgijske policije kada su u pitanju zločini iz mržnje. Korištenjem interaktivne aplikacije sudionici su podjelili iskustva u suzbijanju zločina iz mržnje. Također, De Busser je predstavio aktivnosti koje provodi belgijska policija u Anwerpenu po pitanju zločina iz mržnje, i kao primjer je dao aktivnost policije prema LGBTIQ zajednici, pod sloganom “Proud to be your friends” s kojom žele podići svijest o povjerenju u rad policije i da im se građani u svakom trenutku mogu obratiti za pomoć.

Zadnje izlaganje prvog dana treninga održao je Miren Špek, izvršni direktor Udruge za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima na temu: Rad sa žrtvama nasilja, izrada Pojedinačne procjena potreba žrtava. Špek je predstavio postojeću podršku namijenjenu žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te ujedno najavio kako će Nacionalni pozivni centar raditi od 0-24h. Također, istaknuo je važnost prepoznavanja osobnih značajki žrtava te važnost izrade pojedinačne procjene žrtava od strane svih nadležnih tijela u kaznenom postupku uz iznošenja glavnih izazova u praksi. 

Drugi dan treninga otvorio je Ivan Mamić iz MUP, Ravnateljstvo policije, voditelj službe terorizma koji je naglasio razlike govora mržnje od zločina iz mržnje te se osvrnuo na pitanja radikalizacije u društvu u kontekstu aktualnih događaja u  Hrvatskoj. Mamić je istaknuo primjere i dileme iz prakse evidentiranja zločina iz mržnje i suradnje sa OSCE/ODIHR koji prati stanje i prikuplja statistiku zločina iz mržnje. 

Zadnje izlaganje održala je gđa. Ana Urlić iz Zagreb Pridea na temu: Prepoznavanje posebnih potreba žrtve – specifičnost zločina iz mržnje prema LGBTIQ osobama, upoznavanje s terminologijom. Urlić je istaknula problem neprijavljivanja kaznenih djela zločina iz mržnje, predstavila moguće razloge neprijavljivanja, kao i specifične pokazatelje koje posebice treba uzeti u obzir prilikom kriminalističkog istraživanja zločina iz mržnje. Također, predstavila je rezultate nedavno provedenog istraživanja i statistike koja se odnosi na zločin iz mržnje, nasilje i  diskriminaciju LGBTIQ osoba te je istaknula važnost uporabe ispravne terminologije prilikom ispitivanja žrtava, kao i zaštitu prava žrtava zločina iz mržnje.

Imajući u vidu da su kaznena djela počinjena iz mržnje svakodnevna stvarnost diljem EU, provođenjem treninga za policijske službenice/ke nastojalo se pridonijeti unapređenju postojećih znanja i vještina policijskih službenica/ka koji rade sa žrtvama ili potencijalnim žrtvama zločina iz mržnje. Trening je također doprinos podizanju svijesti o utjecaju i posljedicama zločina iz mržnje na pojedinca ali i širu zajednicu, uključujući i podizanje svijesti o postojećim službama podrške i pomoći žrtvama, s fokusom na ranjive skupine.

Edukacija je održana u sklopu projekta “Zauzmi se za prava žrtava – zaštita prava žrtava zločina iz mržnje kroz podršku i građansku hrabrost”, koji je financiran iz Programa za pravosuđe Europske unije.

Program za pravosuđe Europske Unije

Sadržaj ovog izvještaja predstavlja samo stavove autora i njihova je isključiva odgovornost. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za uporabu podataka koje on sadrži.