Projekt sCAN (kratica za: Platforme, eksperti i alati: specijalizirana mreža cyber-aktivista) koordinira francuska organizacija LICRA (Međunarodna liga protiv rasizma i antisemitizma). Cilj ovog zajedničkog dvogodišnjeg (2018.-2020.) projekta je prikupljanje i jačanje ekspertize, alata, metodologije i znanja o cyber-mržnji (ili mržnji namreži) te stvaranje međunarodnih sveobuhvatnih praksi za identificiranje, analizu, prijavljivanje i suzbijanje govora mržnje u online svijetu. sCAN se nastavlja na rezultate i praksu dosadašnjih uspješnih europskih projekata poput: “Istraži, prijavi, ukloni: borba s fenomenom cyber-mržnje” (engl. “Research, Report, Remove project: Countering Cyber-Hate phenomena”) i “Suočavanje s činjenicama” (engl. “Facing Facts”) te teži nastaviti, nadograditi i pojačati započete aktivnosti civilnog društva u području borbe s govorom mržnje na mreži.

Kroz suradnju na europskoj razini, projektni partneri rade na odabiru i razradi relevantnih automatiziranih alata za pronalazak štetnog i mrzilačkog sadržaja dostupnog na mreži. Drugi ključni aspekt projekta je jačanje aktivnosti praćenja sadržaja na društvenim mrežama kroz provedbu tzv. „krugova praćenja“ temeljem Kodeksa o postupanju u slučajevima govora mržnje na internetu kojega je propisala Europska komisija. Projektni konzorcij je također udružio znanja za bolje identificiranje i razumijevanje trendova cyber-mržnje na nad-nacionalnoj razini. Nadalje, cilj projekta je i razvoj kapaciteta cyber-aktivista, moderatora i tutora kroz e-tečajeve na platformi Facing Facts.

Na projektu sCAN, uz Kuću ljudskih prava Zagreb, radi devet organizacija iz Europske unije:

ZARAZivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit iz Austrije,

CEJIA Jewish contribution to an inclusive Europe iz Belgije,

Romea iz Češke,

Respect Zone iz Francuske,

jugendschutz.net iz Njemačke,

CESIE iz Italije,

Latvian Centre for Human Rights iz Latvije i

Projekt Spletno oko s Univerziteta u Ljubljani iz Slovenije.

Internet je neodvojiv dio svakodnevne komunikacije diljem svijeta i najčešće ga koristimo u miroljubive svrhe – kako bi bili povezani s prijateljima ili slobodno izražavali mišljenje o raznim temama putem društvenih mreža. Međutim, dio korisnika interneta putem dostupnih komunikacijskih kanala i platformi širi mržnju i potiče na nasilje protiv određenih grupa i/ili pojedinaca. Međunarodni karakter interneta i njegova globalna međupovezanost traži nad-nacionalni pristup u borbi protiv govora mržnje. S ciljem da se učinkovito suzbija cyber-mržnju, potreban je multidimenzionalni pristup. Iz tog razloga, projekt sCAN je osmišljen da djeluje u tri područja:

  1. prikupljanje alata i dostupnih resursa u državama iz kojih dolaze projektni partneri,
  2. provođenje istraživanja i praćenja kako bi dubinski razumjeli ovaj fenomen i kako bi ukazali na trendove i
  3. osmišljavanje, razvoj i provedba obrazovnih tečajeva kojima se grade kapaciteti civilnog društva i aktivista za borbu protiv govora mržnje.

Na poveznici je izvještaj o radu projektnog konzorcija koji pokriva prvu godinu provedbe (svibanj 2018 – lipanj 2019) na engleskom jeziku. Izvještaj o radu dostupan je i na njemačkom i francuskom jeziku.

Projekt sCAN financira Opća uprava za pravosuđe i potrošače Europske komisije kroz program o pravima, jednakosti i građanstvu (Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme).

Projekt sCAN sufinancira Grad Zagreb i Ured za udruge Vlade RH. Za sadržaj je odgovorna isključivo Kuća ljudskih prava Zagreb.