Kuća ljudskih prava Zagreb poziva zainteresirane studente/ice završnih godina studija da se prijave na program edukacije „Mladi zagovaratelji/ice za ljudska prava“.

Edukacija se provodi s ciljem prijenosa znanja i vještina u području zagovaranja za ljudska prava te obuhvaća šest međusobno povezanih treninga tijekom kojih se kroz dva dana intenzivno obrađuje jedna tema. Tijekom treninga kroz predavanja i radionice obraditi će se teme: uvod u ljudska prava; rasizam, ksenofobija i diskriminacija;  tranzicijska pravda; sigurnost i ljudska prava; ravnopravnost spolova; socijalna, ekonomska i kulturna prava. Studenti/ice će osim sudjelovanja na predavanjima i radionicama imati priliku steći kompetencije u pisanju stručnih, multidisiplinarnih članaka uz mentorstvo u pisanju eseja na odabranu temu, koji će biti objavljeni u Priručniku za zagovaranje i na blogu Kuće ljudskih prava „Samizdat“.

Predavači i mentori na programu su istaknuti stručnjaci i stručnjakinje iz organizacija civilnog društva i institucija s dugogodišnjim iskustvom u području zagovaranja i ljudskih prava. Predavanja će se održavati u prostorijama Kuće ljudskih prava Zagreb ( Selska cesta  112 a/c), petkom u poslijepodnevnim i večernjim satima satima (u trajanju do 90 min) i subotom u ranim poslijepodnevnim satima (u trajanju od 180 min). Tijekom predavanja predviđene su pauze za kavu i ručak. Sve troškove edukacije snosi organizator.

Okvirni raspored predavanja:

  1. Uvod u ljudska prava, predavač Ivan Novosel, Kuća ljudskih prava Zagreb – 24. i 25. studeni 2017.

  2. Rasizam, ksenofobija i diskriminacija, predavačica Cvijeta Senta, Centar za mirovne studije – 1. i 2. prosinac 2017.

  3. Tranzicijska pravda, predavač Mario Mažić, Inicijativa mladih za ljudska prava – 8. i 9. prosinac 2017.

  4. Sigurnost i ljudska prava, predavač Gordan Bosanac, Centar za mirovne studije – 15. i 16. prosinac 2017.

  5. Rodna ravnopravnost, predavačica dr.sc. Ivana Radačić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – 12. i 13. siječanj 2018.

  6. Socio-ekonomska prava, predavačica Sandra Benčić, Centar za mirovne studije – 19. i 20. siječanj 2018.

 

Detaljna satnica odredit će se u dogovoru sa sudionicima/cama, te će svi sudionici/e biti naknadno obaviješteni, a raspored će biti objavljen i na mrežnoj stranici Kuće ljudskih prava. Po završetku programa sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na treningu, a najuspješnijim studentima/cama će biti ponuđena mogućnost obavljanja internshipa u Kući ljudskih prava.

Prijaviti se možete do 19.11. ispunjavanjem prijavnice koja se nalazi na poveznici: http://goo.gl/ZRgHSu Planirano je sudjelovanje 15 studenata/ica u programu, a svi/e prijavljeni/e bit će obaviješteni/e o rezultatima 20.11.2017.

 

Ova program provodi se u sklopu projekta „Mladi zagovaratelji/ice za ljudska prava“, koji djelomično financira Američka ambasada u Zagrebu. Mišljenja, zaključci, stavovi i preporuke izražene ovdje su isključiva odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražavaju nužno stajališta State Departmenta.

 

Program “Mladi zagovaratelji/ice za ljudska prava” provodi se u sklopu aktivnosti Centra znanja u području ljudskih prava u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.