Kuća ljudskih prava Zagreb zahtjeva od Hrvatskog sabora i Vlade RH da osigura političku i institucionalnu neovisnost Pravobranitelja za djecu te uskladi Prijedlog zakona o pravobranitelju za djecu sa preuzetim međunarodnim obvezama koje proizlaze iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i time sačuva integritet hrvatskog sustava za zaštitu prava djece.

Odredba članka 26. Prijedloga zakona kojom se omogućuje razrješenje izabranog pravobranitelja zbog neprihvaćanja godišnjeg izvještaja o radu, koji je de facto izvještaj o kršenjima ljudskih prava djece u Hrvatskoj, je direktan politički pritisak na neovisnost rada institucije.

Članak 26. je u direktnoj suprotnosti s UN-ovom Konvencijom i međunarodnim standardima. UN-ov Odbor za prava djeteta u svom nedavnom izvještaju iz 2014. godine o primjeni Konvencije u Hrvatskoj upozorio je Vladu RH da poduzme jače napore u očuvanju neovisnosti institucije pravobranitelja koje Vlada RH bezobzirno ignorira.

Ovakvo kršenje preuzetih međunarodnih obveza i ignoriranje međunarodnih tijela za ljudska prava ne služi na čast zemlji koja je izabrana za članicu Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda.