U ponedjeljak, 13.veljače u 12h u Gradskoj knjižnici Vukovar pridružite nam se na okruglom stolu o nejednakosti. Centar za mirovne studije predstavit će rezultate istraživanja “Geometar nejednakosti”, u cilju pokretanja diskusije, prikazivanja primjera i ideja za zaustavljanje negativnih trendova. Vukovarske udruge Info-centar Za Mlade Vukovar, BaBe – Budi aktivna. Budi emancipiran.-Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije i Humanitarna Udruga “Duga” Vukovar podijeliti će s nama svoja iskustva u radu na povećanju kvalitete života u Vukovaru.

Centar za mirovne studije proveo je analizu statističkih podataka u pogledu nezaposlenosti, BDP-a, obrazovne slike stanovništva, zdravstva i siromaštva koja je, i na razini županija, pokazala izuzetno velike razlike unutar Hrvatske.

Daljnje povećanje negativnih pokazatelja poput visokih stopa siromaštva, nezaposlenosti, negativne obrazovne strukture i niže razine dostupnost socijalnih usluga moglo bi dovesti do nepovratnog zaustavljanja razvoja pojedinih područja Hrvatske. Pitanja koja otvara ova analiza relevantna su kako za donosioce odluka tako i za građane koji se žele angažirati na društvenoj promjeni.

Na okruglom stolu koji organiziramo u suradnji s Info-centrom za mlade Vukovar 13.2.2017., u 12h u Gradskoj knjižnici Vukovar, uz predstavljanje rezultata istraživanja „Geometar nejednakosti“ govorit ćemo o vukovarskom iskustvu – kako se navedeni pokazatelji očituju na život u Vukovaru te koje su posljedice spomenutih trendova po mlade, žene, ili osobe u riziku od siromaštva. Cilj okruglog stola je da sagledamo i prodiskutiramo lokalnu situaciju te prikažemo primjere i ponudimo ideje za zaustavljanje negativnih trendova.

 

Na okruglom stolu govorit će:

Maja Plejić, Centar za mirovne studije

Karolina Šoš Živanović, Info centar za mlade Vukovar

Tamara Mikulić, Humanitarna udruga „Duga“

Ivana Sučić, B.a.B.e, sigurna kuća Vukovar

 

 

Ovo događanje nastalo je uz financijsku podršku Europske unije. Za sadržaj je isključivo odgovorna Kuća ljudskih prava i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajališta Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.